Sürdürülebilirlik

Gezegenin ve insanlığın geleceği için uzun ömürlü değerler yaratıyoruz. Kapsayıcı iş modelimiz ve sosyal fayda odaklı yönetim anlayışımızla toplumsal refaha katkı sağlıyoruz.

Doğan Grubu olarak, insanlığın ve doğal hayatın geleceği için çevresel riskleri en aza indirmek, fırsatları ise katma değer yaratan başarılara dönüştürmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin, bugün ve gelecekte sahiplenilmesi gereken en önemli değer olduğunu biliyor, bu bakış açısıyla küresel ve yerel sorunlara derinlemesine çözümler geliştiriyoruz.

Sağlıklı gelecek için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Değer odaklı bir bakış açısıyla bunun da ötesine geçerek pozitif etki yaratıyoruz. Sorunların çözümünde gelecek için katma değer yaratacak alanlara yatırım yapıyoruz. Kurumsal yönetim sistemimizin temelini oluşturan Sürdürülebilirlik Politikamızı, şirket çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, müşterilerimizden iş ortaklarımıza birlikte yürüdüğümüz herkese ve her yapıya aktarıyoruz.

İlişkilerimiz güvene dayalı

Biz, dünya var oldukça varlığımızı sürdüreceğimize emin olarak yola çıktık. Verimliliğe ve dünyaya değer katmaya odaklandık. Kurulduğumuz 1959 yılından beri ürün, hizmet ve teknoloji geliştiren şirketlere yatırım yaptık. Bu yatırımlarda yenilikçiliği, toplumsal faydayı ve çevrenin korunmasını esas aldık. Yerel ve uluslararası tüm iş birliklerimizde güvene dayalı ilişkiler kurduk, uzun yıllar süren sağlam ortaklık yapıları oluşturduk. Hem yatırımlarımızın hem de iş birliklerimizin değişen dünya koşullarında bile varlığını sürdürmesini sürdürülebilirlik vizyonumuza borçluyuz.

Değer bilir değer katarız

Doğan Grubu olarak, bir etkinin sadece kendi alanıyla sınırlı kalmayarak büyüyüp çoğaldığını, bir damla suyun kocaman bir okyanusu, bir fikrin tüm geleceği, bir insanın ise bütün toplumu etkilediğini biliyoruz. Bu bilinçle faaliyetlerimizin tüm aşamalarını “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda şekillendiriyoruz. İklim değişikliğine karşı somut adımlar atarak dünyamıza, eşitliği ve yerel üretimi gözeterek topluma, sürekli yenilik arayışı ile geleceğe değer katıyoruz. Biz buna “Doğan Etkisi” diyoruz.

Gezegene değer katıyoruz

Bu gezegen üzerinde yaşayan her canlının değerini biliyoruz. İklim değişikliğine karşı somut adımlar atarak dünyamıza değer katıyoruz. Üretim ve iş süreçlerinde, sürdürülebilirliğin güvence altına alınması gerektiğine inanıyor, çevresel etkileri azaltmanın ötesine geçerek pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz.

Topluma değer katıyoruz

Her bireyin toplumların oluşumundaki etkisini biliyor, bireyi ve toplumu birlikte yükseltecek ortak değer yaklaşımını iş anlayışımız olarak benimsiyoruz. Değer yaratma ilkelerimizi yeniden kurgularken çalışanlarımızdan iş ortaklarımıza, tedarik zincirinden müşterilerimize kadar tüm paydaşları gözeten, eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş modeli benimsiyoruz.

Geleceğe değer katıyoruz

İyi bir gelecek için inovasyonun gücüne inanıyoruz. Girişimcilik vizyonumuzu, açık inovasyonlarla, sektörler arası iş birlikleriyle ve ortaklıklarla besliyoruz. Ufuk açıcı iş fikirleri geliştirmek için yenilikçi, dayanıklı ve esnek bir yönetim anlayışını tüm şirketlerimize entegre ediyor; her adımda küresel sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.