Yönetim Kurulu

Y. Begümhan
DOĞAN FARALYALI

Yönetim Kurulu Başkanı

Hanzade V.
DOĞAN BOYNER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Arzuhan
DOĞAN YALÇINDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Vuslat
DOĞAN SABANCI

Yönetim Kurulu Üyesi

Çağlar
GÖĞÜŞ

Murahhas Üye

İmre
BARMANBEK

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet
TOKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. A. Vural
AKIŞIK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hacı Ahmet
KILIÇOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Faik
AÇIKALIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Agah
UĞUR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi