Esas Sözleşme

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 2017 yılında yapılan son esas sözleşme tadilinin yayınladığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin
numarası 9310, tarihi ise 20.04.2017’dir. (Son esas mukavele değişikliğine ilişkin düzeltme ilanı da
02.05.2017 tarih ve 9317 sayılı TTSG’de yayınlanmıştır.)