Özet Finansallar

BİN TL 2018 2017* 2016* 2015* 2014
Satışlar 12.146.438 7.738.622 7.754.572 5.951.038 3.543.263
Brüt Kar 1.014.526 507.302 1.278.168 1.026.727 790.208
Brüt Kar Marjı (%) 8,4 6,6 16,5 17,3 22,3
Faaliyet Giderleri 641.951 519.286 1.080.951 939.013 858.856
Faaliyet Karı / Zararı 372.575 -11.984 197.217 87.714 -68.648
VAFÖK 603.361 559.439 7.754.572 346.780 178.811
VAFÖK Marjı (%) 5,0 7,2 6,2 5,8 5,0
Net Kar / Zarar - Ana Ortaklık Payına Düşen 3.633.096 -323.199 -219.223 -160.820 -224.970
Toplam Varlıklar 10.949.810 10.577.852 9.401.449 7.869.320 6.877.335
Özkaynaklar 7.001.891 3.352.869 3.671.441 3.463.093 2.909.850
Sermaye 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.450.000
Personel Sayısı - Toplam 3.232 8.247 8.635 8.678 10.298
Yurt İçi 2.952 7.715 7.724 7.547 7.683
Yurt Dışı 280 532 911 1.131 2.615
Likidite Oranları          
Cari Oran 2,35 0,95 1,40 1,47 1,90
Asit Test Oranı 2,13 0,83 1,24 1,33 1,77
Borç / Özkaynak Oranı 0,56 2,15 1,40 1,27 1,36

* Yeniden düzenlenmiş finansallar

VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz öncesi Kar) Şirket tarafından hesaplanmıştır:
Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler öncesi olup TV program hakları itfa payları ve IAS 39 düzeltmeleri dâhil edilmemiştir.

Çekince