Doğan Grubu Çevre ile İlgili Projeler

Doğan Grubu olarak, insanlığın ve doğanın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı görev biliyoruz. Tüm faaliyetlerimizi, her adımda çevresel etkileri azalttığımız, çevre dostu bir anlayışla yürütüyoruz.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) prensipleri ve insan hakları gibi evrensel standartlara uygun çalışan şirketlerimizin tamamında çalışanlarımızın güvenliği adına gerekli tüm denetimleri gerçekleştiriyor, önlemleri alıyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşamın yolu insanın doğayla bağını güçlendirmesinden geçiyor. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak da, ancak doğaya saygılı bir yaşam biçimini benimsemekle mümkün. Bireysel veya kurumsal olarak doğaya yapacağımız olumlu katkılar küçük gibi görünse de, bizler bu çabaların çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz.

Doğan Holding

İdari binalarımızda çevresel sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması için güncel teknolojik gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri yakından takip ediyor, gerekli uygulamaları hızla hayata geçiriyoruz. Doğan Holding’in 2011 yılından beri kullandığı yeni yönetim binasında AB çevre normlarına uygun olarak üretilen yeni nesil soğutma cihazları ve bu cihazlarda çevre dostu R 410 ve R 132 gazları kullanılıyor. Son teknoloji ürünü çevre dostu yangın söndürme sistemleri ile donatılan binadaki yangın söndürücü tüplerin sistemdeki ağırlığı azaltıldı, onların yerine AB standartlarına uygun, FM 200 ve Novac 1230 gazı içeren, çevre ve insan sağlığına daha uyumlu sistemler kuruldu. Binadaki ısı izolasyon teknolojisi sayesinde, ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz ve soğutma amacıyla kullanılan elektrik tüketiminde tasarruf sağlanırken, karbon salımı da önemli ölçüde azaltıldı.

Organik atıkların çöpe atılmasının iklim değişikliğine olumsuz katkı verdiği ve çevre sorunlarına yol açtığı biliniyor. Biz de bu nedenle, bahçe atıklarımızı geri dönüştürmeye başladık. Bahçemize koyduğumuz kompost makinesiyle atıklardan elde edilen kıymetli toprak, yine bahçemizde kullanılacak. Kısa bir süre içerisinde, Holding’deki yemek atıklarının kompostlaştırılması için başlayacak çalışmalarla da, binamızdan çıkan tüm organik atıklar geri dönüştürülmüş ve gübre olarak yeniden toprağa kazandırılmış olacak.

Enerji

Doğan Enerji

Bünyesindeki tüm santrallarda faaliyetlerini yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştiren Doğan Enerji, tüm çalışmalarını çevre dostu bir anlayışla yürütüyor. Doğan Enerji çatısı altındaki tüm santrallar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve Orman Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 29274 sayılı Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 29865 Sayılı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca alınması gereken tüm belgelere sahip.

Doğan Enerji'nin portföyündeki tüm üretim santrallerinden satışını gerçekleştirdiği elektrik çevreye zararsız, temiz, yeşil ve yenilebilir kaynaklı.

Şah RES

Şah RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt süreci tamamlandı. İkinci verifikasyon süreci neticesinde, 2011-2018 yılları arasında 901.912 ton CO2 emisyon azaltımı sağlandığı onaylandı. Yürüttüğü çevre çalışmaları kapsamında yaklaşık 1.000 adet ağaç diken Şah RES, Bursa Milli Parklar Yabani Hayatı Koruma Müdürlüğü’ne de araç, personel ve çeşitli cihazlar temin etti. Kış aylarında uygun noktalara, yabani kuşlar ve karacalar için yem bırakma çalışmaları yapılıyor. Santral sahası orman ve yaban hayatı koruma bölgesinde kaldığı için, çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösteriliyor. İlgili kurumlar ile sürekli irtibat halinde, faaliyetler doğayla uyumlu şekilde sürdürülüyor.

Çevre faaliyetleri kapsamında kalite uyumluluk çalışmalarını tamamlayarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini alan Şah RES, düzenli olarak denetleniyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alındı.

Mersin RES'te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında gold standart kayıt süreci başarıyla tamamlandı.

Mersin RES

Mersin RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında, Gold Standart kayıt süreci başarıyla tamamlandı. İkinci verifikasyon süreci neticesinde ise 2010-2018 yılları arasında 530.586 ton karbon emisyon azaltımı sağlandığı onaylandı. Bulunduğu bölgenin çevresel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen Mersin RES, işletme sahası içindeki birçok alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptı. Santral sahasının kuşların göç yollarının yakınında bulunması sebebiyle altı ayda bir kuş gözlem faaliyetleri yapılarak sonuçlar ilgili kurumlara raporlanıyor. Santral sahasının yakınında bulunan köylerin mağduriyetini önlemek için gürültü ölçümleri yapılıyor.

Ek kapasite çalışmaları kapsamında ÇED olumlu raporu alınarak gerekli tüm faaliyetlerin çevreye zarar vermeden yapılması güvence altına alındı. Civar köylerde düzenlenen Halkın Bilgilendirilmesi Toplantıları’nda yerel halkın şikayet ve önerilerine kulak verildi. Çevre faaliyetleri kapsamında kalite uyumluluk çalışmalarını tamamlayan Mersin RES, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahip ve düzenli olarak denetimden geçiyor. Sürdürülebilirlik adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alındı.

Çorum GES

Çorum GES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt sürecine başlandı. 2019 yılında tamamlanması beklenen süreç ile Çorum GES’in yıllık 7.880 ton CO2 emisyon azaltımı yapması öngörülüyor.

Aslancık

Aslancık HES için karbon validasyon çalışmaları tamamlandı, verifikasyon süreci ise devam ediyor. Verifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Aslancık HES’te 2014-2018 yılları arasında 678.074 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanması öngörülüyor. Kalite uyumluluk çalışmalarını 2015-2016 yıllarında tamamlayan Aslancık Elektrik, çevre faaliyetleri kapsamında Aslancık HES için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

Boyabat

Boyabat HES’te tamamlanan VCS karbon verifikasyon çalışmaları kapsamında 2012-2018 yılları arasında net 1.885.282 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanması öngörülüyor. Kalite uyumluluk çalışmalarını 2014-2016 yıllarında tamamlayan Boyabat Elektrik, çevre faaliyetleri kapsamında Boyabat HES için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Sürdürülebilirlik çalışmaları adına yapılan diğer kalite uyumluluk çalışmaları kapsamında ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alındı.

Sanayi

Çelik Halat

İş süreçlerinde Çevre Kanununun getirdiği yükümlülüklere özenle uyan Çelik Halat, gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerinin çevreyi en az oranda etkilemesi için çalışmalarını istikrarlı bir biçimde sürdürüyor. Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken çevre izni 2015-2020 yıllarını kapsıyor. Çelik Halat, süreçlerinde yoğun biçimde kullandığı suyu, kuyu suyu ve arıtmada geri dönüşüm yoluyla elde edilen su olmak üzere, iki kaynaktan sağlıyor. Şirket, devreye aldığı ‘İleri Arıtım’ sistemi ile doğal kaynakları daha etkin kullanmayı ve maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Bu süreçte oluşan atık sular kontrollü olarak İSU kanalına deşarj edilirken, İSU tarafından düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. Kontrollerde alınan numuneler istenen değerleri karşılıyor. Üretim süreçlerinde oluşan hava emisyonlarının, ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için yetkili kuruluşlarca düzenli olarak ‘Emisyon Ölçümleri’ yapılıyor. Atık yönetimiyle ilgili tüm yasal mevzuatı takip ederek yükümlülüklerini yerine getiren Çelik Halat, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların azaltılması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla şu çalışmaları sistematik bir biçimde gerçekleştiriyor:

Çelik Halat, enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en verimli biçimde kullanmak üzere çalışmalar yürütüyor.

  • Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru, uygun koşullarda lisanslı firmalara gönderiliyor.
  • Ambalaj atıkları konusundaki çalışmalar ‘ÇEVKO Vakfı’ iş birliği ile yürütülüyor.
  • Tehlikeli atıklar, tesis içinde ‘Geçici Atık Depolama İzni’ bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için oluşturulmuş konteynırlarda geçici olarak depolanıyor ve lisanslı kuruluşlara gönderiliyor.
  • Ofislerde ve üretim sahasındaki belli bölgelerde atık piller için toplama üniteleri bulunuyor. Toplanan piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nden (TAP) yetki almış kuruluşlara teslim ediliyor.
  • Tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen ve kullanım süresi dolduktan sonra çıkan atık yağlar ‘1. Kategori Atık Yağ’ sınıfında yer alıyor. Sistemde tekrar kullanılıyor ve/veya ‘Lisanslı Geri Kazanım Tesisleri’ne gönderiliyor.
  • Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteleri mevcut. Bu alanlarda toplanan malzemeler, lisanslı kuruluşlara gönderiliyor.
  • Tüm atıklar titizlikle tesis içinde toplanıyor, mevzuata uygun olarak tasnif ediliyor ve bertaraf ettiriliyor. Enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en verimli biçimde kullanmak üzere çalışmalar yürüten Çelik Halat’ın elektrik, doğal gaz ve su kullanımları yakından takip ediliyor; gereksiz kullanımlar önlenirken, verimlilik yolunda teknik çalışmalar yapılıyor. Çevre konusundaki duyarlılığının tüm yönetim ekibi ve çalışanlar tarafından da benimsenmesi yolunda, işe yeni başlayan operatör ve beyaz yakalı çalışanlar için çevre yönetim sistemleri alanında işbaşı eğitimleri veriliyor. Yılda en az bir kere de tüm çalışanlar ‘Çevre Bilinçlendirme’ eğitimlerine katılıyor. Çevre hizmeti aldığı danışmanlık firmasının yetkilendirilmiş personeli tarafından çevre mevzuatı kapsamında desteklenen Çelik Halat’ta düzenli olarak şirket içi denetimler yapılıyor. Çelik Halat’ın geri kazandığı su miktarı 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 10,3 artarak 77.376 m3 olurken; üretim miktarının artmasıyla tüketilen toplam su miktarı % 26,2 artarak 101.779 m3’e çıktı. Çelik Halat’ın tükettiği toplam elektrik miktarı ise bir önceki yıl ile benzer seviyeleri koruyarak 29.218 MWh oldu. Kojenerasyon ünitesi sayesinde geri kazanılan elektrik miktarı bir önceki yıla göre % 19,6 azalarak 9.611 MWh oldu. Çelik Halat 2018 yılında 15 ton kağıdı geri dönüşüme gönderdi.

Ditaş

Üretim süreçlerini çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüten Ditaş, bu alandaki yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getiriyor. Tükettiği su miktarını bir önceki yıla göre % 1 azaltan Ditaş, 2018’de 56.340 m3 su tüketti. 14.950 m3 suyu geri kazanan şirketin, beş yılda geri kazandığı su miktarı 60.176 m3’e ulaştı. Geri kazanılan su miktarının toplam su tüketimine oranı 2018 yılında % 27 oldu. Tüketilen toplam elektrik miktarı ise % 3,6 oranında azalarak 9.779 MWh’a düştü. 2018 yılında fabrikada oluşan toplam 38.024 kg kâğıt, karton ve plastik atık geri dönüşüm firmalarına gönderilerek yaklaşık 647 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. 20 yılı aşkın süredir kalite ve çevre yönetim sertifikalarıyla çalışan Ditaş, 2017 yılında ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim sertifikası denetimini başarıyla tamamlayarak belgesini üç yıllığına yeniledi.

2018 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen denetim sonrasında ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim sertifikası, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim sertifikasına dönüştürüldü. Mevcut ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem sertifikası, 2017 yılında yenilenerek ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem sertifikasına dönüştürüldü. 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ISO:14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ara denetimi de başarılı bir şekilde tamamlanarak, belgenin devamlılığı sağlandı.

Ditaş ayrıca FORD Q1 Kalite belgesine de sahip. 2016 yılında, iç ve dış süreç denetimlerini Alman VDA 6.3 standardına göre yapmaya başlayan şirket, Volkswagen Grubu başta olmak üzere yapılan tüm VDA 6.3 denetimlerden başarıyla geçti. 2017 yılında MAN VDA 6.3 denetiminden sonra ise MAN’ın global tedarikçisi olmaya hak kazandı. Ditaş, 2018 yılında 397 kişiye toplam 2.523 saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdi.

Medya

Doğan Burda

Faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde sürdüren Doğan Burda, 2018 yılında tükettiği toplam elektrik miktarını % 12,0 oranında azaltarak 160.826 kWh’a düşürdü. Ayrıca, 964 ton kağıdı geri dönüşüme gönderdi. 2018 yılında da sürdürülebilirlik, çevre, doğa ve moda ilişkisini kapsayan konulara Doğan Burda dergilerinde sıklıkla yer verildi.

Doğan Burda, 2018 yılında tükettiği toplam elektrik miktarını %12,0 oranında azaltarak 160.826 KWH'a düşürürken; 964 ton kağıdı da geri dönüşüme gönderdi.

Turizm

Milta Bodrum
Marina

Milta Bodrum Marina, yatçılar tarafından aranan kalite standartlarını sağlaması, sahip olduğu altyapı ve hizmetleri ile çevreye verdiği önemden ötürü, 1997 yılından bu yana her yıl ‘Mavi Bayrak’ ödülüne layık görülüyor. Avrupa Birliği tarafından verilen 5 Altın Çıpa ödülünün de sahibi olan Milta Bodrum Marina, TÜRÇEV tarafından Türkiye’nin En İyi Çevre Bilinçlendirme ve Eğitim Etkinlikleri Ödülü’ne 2018 yılında da layık görüldü. 2018 yılında, Milta Bodrum Marina tükettiği su miktarının % 43,8’ine denk gelen 10.799 m3 suyu geri kazandı. Tükettiği toplam elektrik miktarı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre %1,5 oranında artış gösteren Marina’da tüketilen toplam su miktarı % 13,7 azalarak 24.670 m3 oldu. 23,7 ton atık kağıdı geri dönüşüme gönderen Marina’nın toplam atık miktarı 6.196 ton, bertaraf edilmesi için gönderdiği toplam miktar ise 5,5 ton oldu.

Double Tree by Hilton Bodrum Marina Vista

Double Tree by Hilton Bodrum Marina Vista, 2016 yılından itibaren güneş enerjisi ilavelerini tamamlayarak ısı pompası kullanımına başladı ve motorin kullanımını sıfıra indirdi. Double Tree by Hilton Bodrum Marina Vista tarafından atık pil kutularında toplanan piller Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği’ne (TAP) ve belediye çevre temizlik birimlerine teslim edilirken; oda ve genel alanlarda ise led ve tasarruflu ampuller kullanılıyor. 2018 yılında 3.764 kg kağıdı geri dönüşüme gönderen Marina Vista’da tüketilen toplam su miktarı 1.253 ton oldu.

ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.