İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Çağlar Göğüş

Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomik büyüme, 2018 yılının son üç çeyreğindeki yavaşlamanın ardından 2019 yılında da beklentilerin altında kaldı. IMF 2019 Aralık raporunda, küresel büyümenin zayıf küresel talep, küresel ticarette düşüş ve düşük enflasyon seviyelerinin belirleyici olduğu bir dizi faktörün baskısı altında olduğunu kaydetti. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve Brexit’in damga vurduğu küresel ekonomide belirsizliğin artması şirketlerin daha temkinli davranmasına, bu da üretimin ve küresel ticaretin gerilemesine yol açtı. Jeopolitik risklerin artması ve piyasalarda oluşan belirsizliğin ardından zayıflayan küresel ekonomiyi desteklemek için ilk olarak Fed 11 yılın ardından faiz indirim kararı aldı. Fed’i Avrupa Merkez Bankası (ECB) takip etti ve varlık alımlarına yeniden başladı. Yılsonunda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan 40 ülkenin merkez bankaları faizleri indirdi. Bu politikalar daha büyük bir yavaşlamayı engellese de 2019 yılında küresel büyümenin %3 ile 2008-2009 küresel kriz sonrası görülen en düşük seviyede gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu da 40 yıllık trend olan %3,5 ile küresel durgunluk anlamına gelen % 2,5 eşiği arasında.

2019 yılındaki bu zayıf görüntü sonrası IMF Ekonomik Görünüm Raporu 2020 için küresel büyüme tahminini %3,4 olarak ilan etti. 2019’a göre 2020 yılında büyüme performansının güçlenmesine, gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişleme politikalarını sürdürecek olmasının yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın daha fazla katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ekonomisi ise yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %0,9 ile beklentilere paralel büyüdü. 2018’in son çeyreğinden itibaren yıllık bazda daralmaya başlayan Türkiye ekonomisi üç çeyreklik aranın ardından yeniden büyümeye başladı. 2018’de hızla yükselen enflasyonda yüzde 25,24 ile tepe noktasına ulaşılırken, bu yıl kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle belirgin şekilde düşüş görüldü. Eylülde tek haneyi gören enflasyonun, yılsonu için öngörülen yüzde 12 hedefinin altında kalınması bekleniyor.

Bütün bu gelişmelerin karşılığı olarak Eylül 2019 sonu itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğü (GSYH) 734 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. 2019 büyümesinin de % 0,5 oranında olması bekleniyor. Dengelenme yılı olarak değerlendirdiğimiz 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme yoluna giren Türkiye ekonomisinin IMF ve OECD gibi uluslararası kurumların da öngördüğü gibi 2020’de de aynı pozitif trendini sürdürmesini bekliyoruz.

2019’da 60 kuruluş yıldönümünü kutlayan ve Türkiye’nin en köklü özel sektör kuruluşları arasında yer alan Doğan Holding olarak, bu faaliyet döneminde de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştık. 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz odaklanma ve verimlilik stratejisi ışığında faaliyette bulunduğumuz enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, medya sanayi, otomotiv, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde başarılı projelere imza atarak konsolide kârlılığımızı ve aktif kalitemizi artırmaya devam ettik.


Konsolide gelirlerimiz %9 artarak 13.3 milyar TL oldu

2019 yılında konsolide gelirlerimiz % 9 artarak 13.3 milyar TL olurken; FAVÖK’ümüz ise %12 artışla 679 milyon TL oldu. Brüt karımız % 6 artışla 1.1 milyar TL’ye yükselmiştir. Ana Ortaklığa Düşen Dönem Kârı finansal gelirlerdeki artışın etkisi ile 617 milyon TL oldu. Doğan Holding Nisan 2019’da 2018 yılı kârından 262 milyon TL brüt temettü dağıttı.


Toplam gelirlerde %9 oranında artış

Holdingimizin konsolide toplam varlıkları ise 2019 yılında bir önceki yıla göre %3 artışla 11.2 milyon Türk Lirası oldu. Holdingimizin sürdürülen faaliyetlere ilişkin konsolide gelirleri, 2019 yılı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9 oranında artışla 13.3 milyon Türk Lirası seviyesine yükselirken, gelirlerimizdeki artışa en önemli katkıyı Aytemiz ve Doğan Enerji Grubu gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, akaryakıt perakendesi ve elektrik üretim ve ticaret segmentlerinin toplam konsolide gelirler içindeki payında artış gerçekleşti. Holdingimizin konsolide brüt kârı ise 2019 sonu itibarıyla % 6 artışla 1.1 milyar TL oldu.

Doğan Holding’in brüt kâr marjı %8.1 seviyesine yükselirken, FAVÖK’ümüz ise %12 artışla 679 milyon Türk Lirası oldu.


617 milyon Türk Lirası tutarında ana ortaklığa ait dönem kârı...

Holdingimiz, 2019 yılında odaklanma ve verimlilik stratejisi ışığında başarıyla yürüttüğü projeler ile ana ortaklığa ait dönem net kârımız ise 617 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti.

2019 faaliyet döneminde JCR Eurasia Rating, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirdi. Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AA (Trk)'/'Stabil', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)'/ 'Stabil' olarak yukarı yönlü revize etti. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise ‘BBB'/Negatif olarak teyit etti.

SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Doğan Holding’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 05.11.2019 tarihinde 94,18’den 94,99’a yükseltti. Doğan Holding, SAHA'nın 8 Ekim 2019 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksine (DKYE) göre de 1'inci Grup içinde yer aldı.

Pay geri alım programımız 2019’da genel kurulumuzda kabul edilerek yürürlüğe girerken, temettü dağıtımını tamamladık. Doğan Holding olarak, sağlam finansal yapımız, uluslararası ortaklıklarımız, yatırımlarımız ve iştiraklerimiz ile piyasalara güven vermeye devam ettik.

Akaryakıt perakendesi alanında faaliyet gösteren şirketimiz Aytemiz’in self servis hizmetini faaliyete geçirdik. Ayrıca Aytemiz’in 50 milyon TL’lik ilk finansman bonosu ihracını gerçekleştirdik.

Enerji alanındaki iştiraklerimizden yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh olan Boyabat HES’in işletmesini üstlenen Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., 2019 yılında kapasite kullanım mekanizmasına dahil oldu. Boyabat kredi yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Doğan Holding olarak 24,7 MW kapasiteye sahip Erzurum GES hisselerinin %100’ünü 18 Mart 2019’da 3,2 mn USD (16,0 mn TL) bedel karşılığında devir aldık. Yine 2019 döneminde Aslancık HES için kredi yapılandırma sözleşmesi imzaladık.

Hürriyet Emlak ile Goldman Sachs ortaklığımızın resmi prosedürleri tamamlandı. İnternet/Eğlence alanında faaliyet gösteren şirketlerimizden Kanal D Romanya şirketimiz Radyomplus’ı satın aldı. DMC şirketimiz Warner Music ile ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Otomotiv alanında faaliyet gösteren Suzuki Türkiye’de 2 el araç operasyonlarını ve kiralama operasyonlarını faaliyete geçirdik.

Doğan Holding olarak ilgilendiğimiz alanlardan biri olan finans sektöründe büyümek amacıyla “D Yatırım Bankası Anonim Şirketi" adlı şirketin kuruluşuna izin almak üzere BDDK'ya başvurduk. Holdingimiz, Eylül ayında kuruluş izni almak için başvurduğumuz Yatırım Bankası’nın kuruluş sermayesinin 150 milyon TL’den 200 milyon TL’ye çıkarılması kararı aldı.

2017’den itibaren sürdürülebilir finansal yeniden yapılanma sürecinde geliştirdiğimiz, köklü bir holding rasyoneli ve modern bir yatırım fonu refleksini sentezleyen inovatif ve özgün ‘Doğan Yatırım Modeli’mizle, gelecek vaat eden, yenilikçi, dengeli ve kârlı portföyümüz ile yolumuza devam ediyoruz. 61 yıldır olduğu gibi hissedarlarımız, yatırımcılarımız ve ülkemiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz.

2019 döneminde Doğan Holding’in faaliyetlerine destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Çağlar GÖĞÜŞ
İcra Kurulu Başkanı