Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Begümhan Doğan FARALYALI

Değerli Pay Sahiplerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

2023 yılına maalesef çok üzücü bir deprem ile başladık. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Her zaman olduğu gibi ilk günden beri Doğan Grubu olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Doğan Grubu olarak 150 milyon TL kaynak ayırdık. Bir kısmını bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için ulaştırdığımız yardımlara ve AFAD’a bağış olarak kullandığımız kaynağımızın kalan kısmını önümüzdeki dönemlerde yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerçekleştireceğimiz projelerde kullanacak ve ayrıca Aydın Doğan Vakfı "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında ilk aşamada 1.000 öğrenciye eğitim hayatları boyunca burs imkanı sağlayarak bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Devlet, sivil toplum kuruluşları, özel sektör hep birlikte hareket ederek yaralarımızı birlikte saracağımıza ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inancım tam.

2022...

2022 yılı küresel planda enflasyon ve resesyon endişelerinin arttığı, Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı ile birlikte güç dengelerinin altüst olduğu ve bunun yanı sıra özellikle enerji, gıda ve gübre fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bir dönem oldu. Yükselen emtia ve enerji fiyatlarının yanı sıra tedarik zincirlerindeki kırılmalar global enflasyon endişesini daha da arttırdı. Bu süreç içinde ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını hızlandırması global risk iştahını zayıflattı. Bu olumsuzluklara karşılık, ülkemiz dahil tüm dünyada gerçekleştirilen yoğun aşı kampanyaları ile COVID pandemisinin büyük ölçüde kontrol altına alınması geçen yılın önemli bir kazanımı olarak dikkat çekti. Bu şekilde normal yaşantımıza büyük ölçüde geri döndük.

Ülkemizde 2021’de uygulamaya konulan yeni ekonomik modelin etkisi 2022 yılında daha iyi hissedilmeye başlandı. 2021’i yüzde 35 enflasyon ile tamamlayan ülkemizde, 2022 yılı enflasyonu yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti. Ticari bankaların ortalama tüketici kredi faizi yüzde 30 seviyelerinde gerçekleşince ortaya yaklaşık yüzde -35 gibi bir negatif reel faiz çıkması, enflasyon üzeri getiri sağlayabilecek emlak, hisse senedi, otomobil gibi ürünlere talebi artırdı. 2022’de ülkemiz ekonomisi büyümeye devam ederken ihracatımızda da önemli bir atılım gerçekleşti.

Yılı iyi sonuçlarla kapadık

Doğan Grubu olarak, bu zor seneyi de değişimi ve belirsizliği yöneterek, zamanında kararlar vererek başarılı sonuçlarla kapatmayı başardık. Değer Yaratma Planları ile sağladığımız dönüşüm sayesinde Doğan Grubu olarak portföyümüzü dengeli ve verimli bir hale getirdik. 2022’de enflasyon yüksek seyrederken ve döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, çok dinamik senaryolarla çalıştık. Şirketlerimizin bilançolarını döviz dalgalanmalarına korunaklı hale getirdik. Enflasyonla ilgili maliyet artışlarını dengeli bir şekilde yönettik. İşletme sermayeleri ve nakit borçlanmaları başta olmak üzere tüm işlerimiz, güçlü icra ekibimiz tarafından her gün çok yakından takip edildi. Ciromuz 45 milyar 872 milyon Türk Lirası olurken, FAVÖK tutarımız ise 2021 yılına göre %151 artarak 4 milyar 61 milyon Türk Lirası’na ulaştı.

Teknolojiye yatırım

2022’de sürdürülebilir değer yaratan sorumlu bir yatırım holdingi olarak stratejik alanlara yatırım yapmaya devam ettik. Bu doğrultuda, yıl boyunca özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, teknoloji, mobilize ve katma değerli sanayi alanlarında büyümeyi sürdürdük.

Türkiye’de işini iyi yapan aile şirketleriyle ortak olup onları bölgesel, global oyuncu haline getirmek stratejimizin önemli bir unsuru. Grubumuz ve ülkemiz için fayda yaratan geleceğin işlerine yatırım yapma hedefimiz kapsamında 2022’de, 35 yıllık geçmişi ve 4.000 çalışanıyla Türkiye’nin AR-GE, tasarım ve üretimde öncü lider teknoloji şirketi Karel’in çoğunluk hissesini satın aldık. Karel’in bulunduğu her alanda önemli bir büyüme potansiyeli var. Karel ile Türkiye’de yarattığımız teknolojiyi yurt dışında daha fazla değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Yenilenebilir enerji 2022’de de bizim için en öncelikli alanlardan biri oldu. Galata Wind ile kapasite artışlarına devam ettik. Galata Wind Muğla RES projesinin satın alımını gerçekleştirdik. Proje bittiğinde mevcut kapasiteye 9 MW daha eklenmiş olacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız kapsamında Galata Wind Taşpınar RES’te de güç artırımına gittik ve 2023’ün son aylarında devreye alınmasını planladık. Önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımlarla 2025 yılına kadar toplam kapasite 550 MW’a ulaşacak.

Yeni nesil yatırım bankacılığı hedefiyle 2021 yılında sektöre giriş yapan Doğan Yatırım Bankası, KOBİ’lerin finansmana ulaşabilmesinde kolaylık sağlayan ve kredi başvurularını bulundukları yerden yapabilmelerine imkân veren KobiKrediD Platformu’nu hizmete sundu. Türkiye’nin en genç dijital sigorta şirketi Hepiyi Sigorta faaliyete geçti.

Bunlara ek olarak; 2022’de sürdürülebilir mobilite yatırımlarına devam eden Doğan Trend Otomotiv, temsilcisi olduğu KYMCO ile Türkiye’de motosiklet üretimi anlaşması imzaladı. Ditaş’a Profil Sanayi ve 3S Kalıp şirketlerini dahil ettik. SESA Ambalaj’a Maksipak’ı aldık. Ayrıca; satın alımların yanında doğru çıkışlarla sadeleşme konusunda da adımlar attık. Çelik Halat ve Milpa arazisinin satışını gerçekleştirdik.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandırdık

2022’de iklim krizi, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorun olarak gündemdeki yerini korudu. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 Küresel Riskler Raporu’na göre, önümüzdeki 10 yıldaki en ciddi risklerde ilk üç sırayı iklim eylemi sorunları, aşırı hava olayları ve biyoçeşitlilik kaybı aldı. Galata Wind ve Yuvam Dünya iş birliği ile Mısır’da katıldığımız 2022 BM İklim Değişikliği Konferansı COP27, ülkelerin kayıp ve zararına yönelik iklim tazminatları konusunda olumlu gelişmelere sahne olsa da, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak için yeterince iddialı adımlar atılamadı.

İklim krizinin çözümü, tüm paydaşlar için ortak ve sürdürülebilir değer yaratmayı odağına alan paydaş kapitalizmiyle mümkün. Doğan Holding olarak 2021’de bu bağlamda oluşturulan standartlara uygun olarak sürdürülebilirlik performansımızı tüm paydaşlarımızla şeffaf biçimde paylaşacağımızı taahhüt etmiştik. 2022’de paydaş kapitalizmi metriklerini raporlamalarımızın ve sürdürülebilirlik stratejimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmek için Grup şirketlerimizde önemli adımlar attık. Hem Holding hem de Grup şirketlerimiz sürdürülebilirliği DNA’larına ekledi.

Çalışanlarımız ile daha iyisi için çaba gösteriyoruz, Doğan Grubu olarak en önemli sermayemizin insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu kaynaktan en etkili bir biçimde yararlanmak için Grup içinde eğitime, çalışanlarımızın gelişimine ve kariyer planlarının gerçekleştirilmesine özel bir önem veriyoruz. Gerek Holding gerek şirketlerimizdeki eleman ihtiyacının büyük ölçüde iç kaynaktan sağlanması yoluna gidiyoruz. Bu şekilde liyakat prensibine bağlı kalmak kaydıyla çalışanlarımızın Grup içinde iş tatmini bulmalarına ve kariyer yapmalarına olanak sağlıyoruz. İnsan kaynağımızın oluşumunda ve geliştirilmesinde cinsiyet eşitliğine özellikle dikkat ediyoruz. Çalışma hayatında kadınların varlığını arttırmak ve konumlarını iyileştirmek için imzalamış olduğumuz "BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ni iş süreçlerimize entegre etmeye başladık.

Diğer taraftan, "Doğan Etki Planı" kapsamındaki ortak hedeflerimize yürüyebilmek için 2022’de sürdürülebilirlik yönetişim altyapımızı oluşturduk. Sürdürülebilirlik Komitemizin yanı sıra, Grup şirketlerimizden çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla "Doğan Etki Takımı"nı kurduk. Çalışanlarımızı sürece dahil ederek toplum, gezegen ve gelecek konularını içeren çalışma grupları oluşturduk. Sürdürülebilirlik bizim için en önemli değerlerimizden biridir. Bu doğrultuda yıl boyunca sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir finans başlıklarıyla eğitimler düzenledik.

Ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda 2023’te sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir üst seviyeye çıkaracağız.

2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı. İkinci yüzyılımızda Cumhuriyet değerleri doğrultusunda ülkemize, insanımıza ve dünyamıza değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Biz dinamik, girişimci bir Grubuz. Onursal Başkanımız Aydın Doğan “Duran Düşer” der. 2023 yılında makro trendlerle uyumlu sektörlerde yatırımlarımızı yoğunlaştırmaya, portföyümüzü sadeleştirmeye, fırsat gördüğümüz alanlarda organik ve inorganik büyümeye, sorumlu iş modelimizle yatırımcımıza, ortaklarımıza, çalışanlarımıza da değer yaratmaya devam edeceğiz.

Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.