Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Begümhan Doğan FARALYALI

Değerli Pay Sahiplerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

2018, küresel düzlemde karmaşanın arttığı ve güç mücadelelerinin keskinleştiği bir yıl oldu. İngiltere’de Brexit, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya’nın Azak Denizi’nde boğazları kapatması gibi önemli olaylar bu keskinleşmenin yansımaları olarak tüm dünyayı etkiledi. Genel kriz ortamının bir sonucu olarak Avrupa’daki ırkçı gelişmeler endişe kaynağı oldu. Öte yandan, Orta Doğu sorunu ve bölgedeki sıcak çatışmalar bütün ağırlığı ile devam ediyor. Özellikle ticaret savaşlarının 2019’da küresel büyümeyi etkilemesi ve 2019’un dünya çapında belirsizliğin süreceği bir yıl olması bekleniyor.

Türkiye ekonomisi kaçınılmaz olarak hem bu gelişmelerden hem de Fed’in faiz kararları ile kurdaki dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilendi. İlk çeyrekte %7,4 büyüyen Türkiye’nin büyüme hızı %1,6’ya kadar düştü.

2019’un da kolay bir yıl olmayacağını biliyoruz. Bu bilinçle dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, kontrollü büyümeye odaklanmış durumdayız. İnanıyoruz ve güveniyoruz ki, ülkemiz bu zorlu dönemi de, geçmişte olduğu gibi yine başarıyla atlatacaktır.

 

Fırsatları dikkatle değerlendiriyoruz

Doğan Grubu olarak, 2018 yılında verimliliğe odaklandık ve arzuladığımız düzeyde katma değer sağlayamadığımız iş kollarından çıktık. Medya varlıklarımızın satışını gerçekleştirdik.

Doğan Holding’in konsolide toplam varlıkları 2017’ye göre %3,5 artış göstererek 2018’de 10.950 milyon Türk Lirası oldu. JCR Eurasia Rating 2018’de Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’yi ulusal ve uluslararası düzeyde Yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA- (Trk)’ ve görünümünü ‘Pozitif’ olarak belirledi.

2018’in sonlarında dünyanın en büyük Yatırım bankalarından Goldman Sachs, Grubumuz bünyesindeki Hürriyet Emlak’a yatırım ortağı oldu. Emlak ofislerinin, bireysel üyelerin ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok ürünü “Türkiye’de ilk” olarak hizmete sunan Hürriyet Emlak’ın yılın sonunda gelen bu iş birliği haberi, Türkiye’nin pek çok açıdan müthiş fırsatlar barındıran bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. Bunun gibi güzel haberleri 2019’da da almayı umuyoruz.

 

Üretim, iş birliği ve değerler

Doğan Grubu olarak enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, medya, sanayi, otomotiv, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Bulunduğumuz tüm sektörlerde şirketlerimizle doğru konumlanmış durumda olduğumuzu ve iyi fırsatların önümüzde olduğunu düşünüyoruz. 2019’da mevcut işlerimizde verimliliği artırmanın yanında, organik ve inorganik büyümeye odaklanacağız. 2019 ayrıca, farklı alanlarda doğru yatırım ve satın alma fırsatlarını takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz bir yıl olacak.

Doğan Grubu olarak bizi her zaman ayakta tutan değerlerimiz sürekli pusulamız oldu. Çünkü biz değerlerin ve kültürün stratejiden bile önemli olduğuna inanıyoruz. 60 yıldır, işimizi tutkuyla yaparak, sürekli öğrenerek, gelişime önem vererek, şeffaflığı, yenilikçiliği ve performans odaklılığı ilke edinerek ve en önemlisi birbirimize güvenerek, hep birlikte insana, ülkemize ve insanlığa değer katmak için çalışıyoruz. 2019’da da tüm paydaşlarımızla aynı şekilde hareket edeceğiz.

 

Topluma değer katmaya devam

Doğan Grubu için topluma geri vermek, değer katmak tüm çalışma felsefemizde büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda 2018’de de kurumsal sosyal sorumluluk projelerimize ara vermeden devam ettik. 1996 yılında kurulan Aydın Doğan Vakfı’nın “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” faaliyetleri kapsamında, kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlenmesi konusundaki çalışmalar; 35 yılı geride bırakarak uluslararası bir platform haline gelmiş olan ve "Karikatür Oscar"ı olarak da adlandırılan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması ve 22 yıldır bilim, kültür ve sanat alanlarında kalıcı eserler bırakmış insanlarımızı ödüllendiren Aydın Doğan Ödülleri ile topluma değer katan faaliyetlerimizi sürdürdük.

Tüm dünyada artan kutuplaşmanın bugün insanlığın önündeki en büyük sorunlardan biri haline geldiğini görüyoruz. Türkiye’de de durumun farklı olmadığını deneyimliyoruz. Biz kutuplaşmanın panzehrinin ortak değerler olduğuna inanıyor ve 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Ortak Değerler Hareketi ile değerleri yaşamın merkezine taşımak için çalışıyoruz. 2018 yılında, proje kapsamında 10 binden fazla kişiye dokunduk. Bizi biz yapan müştereklerimizi, birbirimizden sandığımız kadar farklı olmadığımızı hatırlamaya ve paylaşmaya aracı olan, kişisel değerlerimizi fark etmeyi sağlayan "Değer Taşı" oyunumuzu 5 bine yakın kişiyle oynadık. Proje yarışması ve değer buluşmaları faaliyetlerimize devam ettik. Ortak Değerler Hareketi ile 2019’da da toplumdaki iyi niyet ve güven ortamını beslemeyi sürdüreceğiz.

 

Odağımız sürdürülebilirlik

Dünyanın önündeki önemli sınavlardan biri de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni 2030 yılına kadar gerçekleştirmektir. Bu hedefler bir taraftan sürdürülebilir bir yaşam için hayati önem taşırken, diğer taraftan iş dünyası için büyük fırsatları içinde barındırıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirliği bir değer olarak benimseyen şirketlerin yükseleceği bir dönemdeyiz.

Doğan Holding olarak, büyüme ve çalışma planlarımızın tümünde odağımıza "sürdürülebilirliği" aldık. Çünkü biliyoruz ki, dünyamızı iklim krizinden, yoksulluktan veya eşitsizlikten kurtarmanın anahtarı olan bu hedeflere iş dünyasının katkısı olmadan ulaşmak mümkün değil.

Önümüzdeki dönemde de, temel büyüme stratejilerimizi ve tedarik zincirlerimizi bu hedefler doğrultusunda oluşturmayı sürdüreceğiz.

Ve 60 yıldır olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya devam edeceğiz.

Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI
Yönetim Kurulu Başkanı