İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğan Grubu olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yolculuğumuzda ‘Sıfır İş Kazasını ve Meslek Hastalığını’ hedefliyoruz.

Hem çalışanlarımızın, alt işverenlerimizin ve ilgili paydaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında faaliyetlerini yürütebilmeleri için hem de sürdürülebilir bir geleceğin inşası yolunda, uygun bir iş ortamı sunmak Doğan Grubu olarak bizim önceliğimiz. Bu doğrultuda, engel teşkil edebilecek tehlike ve riskleri proaktif ve sistematik yaklaşımlarla bertaraf ediyoruz.

Grup şirketlerimizde görev yapan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ile diğer sağlık personellerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından, konu ile ilgili ulusal mevzuat, standartlar ve dünyada kabul görmüş uygulamalar yakından takip edilerek gerekli iyileştirmeler hayata geçiriliyor.

İş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz değerin hayata geçirilmesinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi önemli bir görev üstleniyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Grubumuz genelindeki uygulamaları düzenli bir şekilde gözden geçiriyor; şirketlerimiz tarafından benimsenen iyi uygulama örneklerinin mevzuata uygunluk süreçlerini yönetiyor. Çalışanlarımızın bilinç düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen ‘temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri’ başta olmak üzere, gerekli eğitimler (acil durumlar, çalışan temsilcisi, ekipmanların güvenli kullanımı, mesleki, ilk yardım, hijyen vb.) verilirken, çalışanlara düzenli olarak bilgilendirmeler de yapılıyor.

Grup şirketlerimizde olası acil durumlar gözetilerek hazırlanan acil durum eylem planları, yasal sürelere ve şartlara göre yenileniyor. Eylem planları kapsamında oluşturulan acil durum müdahale ekiplerine mevzuatın uygun gördüğü kurumlar ve kişiler tarafından gerekli eğitimler verilerek, yılda en az bir defa tatbikat düzenleniyor.

Şirketlerimizde tehlike ve riskler belirlenip mevzuatın öngördüğü hususlarda belgelenerek, risk değerlendirmesi raporları hazırlanıyor. Hazırlanan risk değerlendirmesi raporları, yasal sürelere ve şartlara göre kısmen veya tamamen yenileniyor.

Şirketlerimizde görevli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından, iş sağlığı ve güvenliği süreçleri ile şirket içi uygulamalar kontrol ediliyor; gerektiğinde düzeltici/ önleyici faaliyetlerin belirlendiği çalışma ortamı ve sağlık gözetimleri düzenli olarak icra ediliyor. İşyeri hekimleri, çalışanların işe giriş tetkikleri ile düzenli muayenelerinin yanı sıra, iş kazalarının, ramak kala olayların kayıtlarını tutuyor, bunları inceleyip raporluyor. İş ekipmanlarının düzenli kontrolleri yetkili kuruluşlar ve yetkin kişiler tarafından, iş hijyeni ölçümleri ise iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin tespitleri ve önerileri doğrultusunda yapılıyor. İş sağlığı ve güvenliği riskleri, Doğan Grubu şirketlerinin Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nde görüşülerek, eyleme geçme ve takip süreçleri işletiliyor. Bu faaliyetler, yıllık denetim iş planları çerçevesinde, uyum ve iç kontrol gerekleri açısından da denetleniyor. Holdingimizin yönetim organlarına, şirketlerimizin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi veriliyor.

ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.