Doğan Grubu Çevre Politikası

Doğan Holding insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerinden biri olarak kabul ediyor.

Farklı sektörlerde ürün ve hizmetler sunan Doğan Grubu şirketleri; faaliyetlerinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, biyo-çeşitliliğin, vahşi yaşam, ekoloji, flora ve faunanın, su yollarının ve kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine katkı sunan politika ve stratejiler geliştirmektedir.

Bu doğrultuda, Doğan Holding insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Doğan Holding, çevre yönetim politikası kapsamında aşağıdaki beş ana konuya odaklanmaktadır:

 • Enerji,
 • Atık Yönetimi, Bertaraf ve Geri Dönüşüm,
 • Su Kullanımı,
 • Ulaştırma,
 • Hava Emisyonu.

Bunun yanı sıra, Doğan Grubu;

 • Ulusal ve kamu idaresi tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, düzenleme ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Kamu otoriteleri tarafından zorunlu tutulmamış olsa dahi, uluslararası en iyi uygulamaları takip ederek faaliyet alanlarına uygun görülenleri içselleştirmeyi,
 • Medya faaliyetleri kapsamında başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere, yayınların ulaştığı ülke vatandaşlarının çevre bilincinin ve farkındalığının artırılmasına katkı veren yayınlar yapmayı,
 • Çevreye saygılı teknolojileri tercih etmeyi ve kullanmayı,
 • Çevreye saygılı ürün ve hizmetler geliştirmeyi,
 • Hammadde ve malzemeleri tekrar kullanarak veya geri dönüştürülmüş hammadde ve malzeme kullanımını artırarak, doğal kaynakları korumayı,
 • Faaliyetlerin tümünde enerji verimliliğini artırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vererek enerjinin sorumlu kullanımını sağlamayı,
 • Faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan çevresel etkileri ölçümlemeyi ve iyileştirilmesi yönünde aksiyonlar geliştirmeyi,
 • Doğan Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli olarak geliştirmeyi ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı,
 • Çevre politikasını düzenli olarak gözden geçirerek tüm şirketleri bu alanda denetlemeyi,
 • Topluluk şirketlerinin çevre yönetim sistemlerinin genel kabul görmüş standartlara uyumunun ve sertifikasyonların alımının, sertifikasyona yetkili kuruluşlarca periyodik denetimlerini sağlamayı,
 • Çevre politikasını düzenli olarak gözden geçirmeyi ve Holding ve Grup şirketlerinin bu politikaya uyumunu izlemeyi ve denetlemeyi,
 • Çevre konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içinde olmayı ve projeler geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanlara çevre konusunda eğitimler vermeyi ve çalışanların çevresel etkinliklere katılımını teşvik etmeyi,
 • Tüm paydaşlar ile çevre konusunda iletişim sağlamayı, eğitimler vermeyi, faaliyet alanlarındaki çevresel etkileri azaltmayı ve biyo-çeşitliliğin korunması çalışmalarını yürütmeyi hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

Doğan Grubu Çevre Politikası, Holding’den başlayarak tüm Grup şirketlerine yansımaktadır. Çevre Politikası’nın amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde Grup şirketlerinin katılımı sağlanmaktadır. Çevre Politikası’nın uygulanmasından Riskin Erken Saptanması Komitesi sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; çevre politikasının amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, çevre yönetim sistemi kurulması, performans kriterlerinin belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulmasından sorumludur. Çevre yönetim sisteminin etkinliği Holding ve Grup şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren denetim birimleri tarafından denetlenmekte ve sonuçları Denetimden Sorumlu Komite ile Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunulmaktadır.

ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.