Announcement Regarding Share Buy Back

11.01.2024

Şirketimizin, sermaye piyasalarında yaşanan piyasa koşulları neticesinde Borsa İstanbul A.Ş.'deki Şirket Değeri'nin ve buna bağlı oluşan net aktif değer iskontosunun, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki fiili operasyonel ve finansal performansını doğru şekilde yansıtmadığının değerlendirilmesi nedeniyle; piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahipleri tarafından onaylanan ve en fazla 300 milyon Türk Lirası tutarında hisse geri alımına ilişkin ‘Pay Geri Alım Programı'nın önümüzdeki dönemde daha etkin şekilde kullanılmasına, ayrıca, gerekli görülmesi halinde ‘Pay Geri Alım Programı' azami tutarının arttırılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 11.01.2024 tarihinde 11,99 TL –12,02 TL fiyat aralığından (ortalama 12,0025 TL) 200.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DOHOL payları 29.127.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,1157).

Prev Next

Disclaimer
COOKIE SETTINGS

This website uses cookies

This website uses cookies to improve the user experience. By using our website, you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more.