Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

15.03.2021

 

Şirketimiz'in 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni 17 Mart 2021 tarihli TTSG'de yayımlanacak olup; Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

 

Ekler:

 

- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

- İlan Metni

- Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu

- Kar Dağıtım Tablosu

- Vekaletname Örneği

Önceki Sonraki

Çekince