Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2022

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 2.828.476.000,00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 96.796.676,90-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 542.364.392,63-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 202.723.083,12-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 43.499.199,90-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2021 yılında yapılan 16.509.336,85-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.959.601.984,30-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde, 2.681.021.013,73-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 96.796.676,90-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 122.225.600,72-Türk Lirası "Geçmiş Yıl Karı" mahsup edildikten sonra geriye kalan 425.649.619,23-Türk Lirası "Geçmiş Yıl Zararları", 542.364.392,63-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 202.723.083,12-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 43.499.199,90-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 1.369.988.041,95-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görülerek,

Kar dağıtımında 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede, TTK'nın 519 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 12,61016'sı, net % 11,34914'ü oranında olmak üzere, toplam 330.000.000,00-Türk Lirası ("brüt"), 297.000.000,00-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.613.092.647,45-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.039.988.041,95-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: DOHOL 31.12.2021 Kar Dağıtım Tablosu

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.