Finansal Duran Varlık Satışı - Doruk Finansman A.Ş.

28.02.2022

Finansal Duran Varlık Satışı 2022-02-28
Dil Seçimi  
Dil seçimi  
Türkçe  
İngilizce  
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği  
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 2021-12-15
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Doruk Finansman A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Tüketici Finansmanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi 30.000.000,-Türk Lirası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 28/02/2022
Satış Koşulları Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı 29.100.000,-Türk Lirası
Beher Pay Fiyatı 0,6667 Türk Lirası
Toplam Tutar 19.400.000,-Türk Lirası
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 97,00
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) 0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Satılan finansal duran varlığın, ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki eliminasyon sonrası özkaynak tutarları toplamına oranının yaklaşık %0,15 olduğu hesaplanmaktadır.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0,18
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı En son kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarımıza göre; işbu ÖDA tarihi itibariyle oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 5.957.190,-Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlara göre ise oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 20.794.180,-Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği Hisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Hisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi Şirket'imizin doğrudan veya dolaylı kontrolünde olmamakla birlikte, aynı hakim ortağın (Doğan Ailesi) yönetim kontrolünde bulunmaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 2021-12-16
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 8.12.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar 19.400.000,-Türk Lirası
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar  
Açıklama

Tamamı
ödenmiş 30.000.000,-Türk Lirası sermayesinde % 97 oranında pay sahibi olduğumuz
Doruk Finansman A.Ş.'deki tamamı nama yazılı, her biri beheri
1.000,-Türk Lirası itibari değerdeki 29.100.000,-Türk Lirası nominal
bedelli 29.100 adet payın, toplam 19.400.000,-Türk Lirası bedeli üzerinden
Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satış ve devrine ilişkin 'Kapanış Protokolü', Şirketimiz
tarafından 28.02.2022 (bugün)
tarihinde imzalanmıştır.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.