Finansal Duran Varlık Satışı - Milpa

17.07.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 02.06.2023 tarihli toplantısında, özetle; 

Şirketimizin; Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Milpa A.Ş.") 208.000.000 TL ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 82,29 oranındaki payın (171.161.612,438 adet pay) satış ve devrine yönelik görüşmeler kapsamında akdedilen kesin ve bağlayıcı nitelikte herhangi bir sözleşmenin mevcut olmadığı; bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olduğu ve mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ("Tebliğ") 6 ncı maddesi  ile ‘Özel Durumlar Rehberi'nin ("Rehber") konuya ilişkin hükümleri kapsamında; söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.07.2023 tarihli toplantısında ise, diğer hususların yanı sıra, özetle;

-        Milpa A.Ş.'nin 208.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 82,29 oranındaki, toplam 171.161.612,438 adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("Alıcı") yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55.000.000 Amerikan Doları bedel ("Satış Bedeli") ve ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına ("İşlem"),

-        Söz konusu İşlem'in koşulları ve taraflarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin tüm hükümleri, ekleri ile Pay Devir Sözleşmesi tahtında yer alan Pay Devir Sözleşmesi veya İşlem uyarınca imzalanması öngörülen veya bunlarla bağlantılı tüm sözleşme veya protokollerin (tüm belgeler birlikte "Sözleşmeler" olarak anılacaktır) kabulüne ve Şirketimiz tarafından akdedilmesine,

-        İşlem'in Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmelerde belirtilen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına,

karar verilmiş olup söz konusu Karar'a istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 14.07.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir. Pay devrine ilişkin olarak, 7.500.000 Amerikan Doları tutarındaki ön ödeme Şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir.

İşlem kapanışının, gerekli yasal onayların alınması sonrasında gerçekleşmesi beklenmekte olup pay devrine ilişkin önemi haiz hususlar; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği' hükümleri kapsamında süreç içerisinde özel durum açıklamalarına ayrıca konu edilecektir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.