Daha önce Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

27.11.2017

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla Özel Durum Açıklamalarımız yapılmak suretiyle kamuya açıkladığımız; tamamı ödenmiş 1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1.300.000 adet payın (pay senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve "Pay Alım ve Satım Sözleşmesi"nde belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105.000.000.-( Yüzbeşmilyon ) Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'ne satış ve devri işlemleri kapsamında yasal izinlerin alınması bağlamında yürütülmekte olan çalışmalar halen devam etmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır. Konu ile ilgili önemli gelişmeler olduğu takdirde, ilgili yasal mevzuat gereğince, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

İşbu açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereğince bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.