Bağlı Ortaklık Pay Devri Hk.

29.12.2017

Şirketimiz'in 29.12.2017 tarih (bugün) ve 2017/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Tamamı ödenmiş 4.400.000 Türk Lirası sermayesinde tamamı nama yazılı 4.400.000 adet pay ile %100 oranında paya sahip olduğumuz Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin sermayesinin %15'ini temsil eden beheri 1,-Türk Lirası itibari değerli 660.000 adet tamamı nama yazılı pay senetlerinin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 28/12/2017 tarihli Değerleme Raporu ile takdir edilen değer üzerinden, beher pay 10,95 Türk Lirası olmak üzere toplam 7.227.450 Türk Lirası bedel ile nakden ve peşin olarak Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ve devir edilmesine; mezkur pay satışı ve devir işleminde, Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulmakta olan mali kayıtlarımıza göre oluşacak     4.998.175,00 Türk Lirası tutarındaki "iştirak hissesi satış karı"ndan, vergiden istisna tutulacak 3.741.131,25 Türk Lirası kısmının, Vergi Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine de uymak suretiyle kar dağıtımına konu edilmeyerek, beş yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabına alınmasına, karar verilmiştir.

Finansal Duran Varlık Satışı (Doğan İnternet)

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.