Basında Çıkan Haberler Hakkında

31.03.2016

Bugün bir kısım medyada yer alan haberlerde, Şirketimiz'in Petrol Ofisi A.Ş. ("POAŞ")'de pay sahibi olduğu dönemde, 2001 - 2007 yılları arasında POAŞ'ın gerçekleştirdiği petrol ürünleri ithalatında usulsüzlük yapıldığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve ilgili Mahkeme tarafından kabul edilen İddianame ("İddianame")'nin ekleri arasında yer alan Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Raporu ("Gümrük Teftiş Raporu")'na istinaden kaçak olduğu iddia edilen akaryakıtın değeri karşılığı olarak 220 milyon ABD Doları tutarında bir "kazanç müsaderesi" yapılacağı iddia edilmektedir.

Öyle anlaşılıyor ki, İddianame'den ve bunun dayanağı olan Gümrük Teftiş Raporu'nda yer alan marjinal tutarlardan yeterince tatmin olmayan bir kısım medya, her türlü hukuki dayanaktan, mantık temelinden ve delilden yoksun olmak üzere, yeni suç ve yaptırımlar türetmek gayesiyle kamuoyunu yanlış şekilde yönlendirmek ve ayrıca yatırımcılarımızı da yanıltmak istemektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Gümrük Teftiş Raporu'nda yer alan sözkonusu yaklaşım İddianame'nin sonucunda kayda değer bulunmamış ve İddianame'de bu yönde hiçbir talep de yer almamıştır. Bu yönde bir talebin olmaması sebebi ile Mahkeme tarafından "kazanç müsaderesi"ne ilişkin bir karar verilmesi de hukuken mümkün değildir. Bu gerçek ortada iken, medyada yer alan söz konusu yanıltıcı haberlerin, Şirketimiz'in kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın itibarsızlaştırılmasına yönelik art niyetli bir algı operasyonunun aracı haline geldiği gözlemlenmektedir. Aydın Doğan hiçbir zaman POAŞ Yönetim Kurulu'nda da yer almamıştır.

Tekraren belirtmek isteriz ki; POAŞ ve iştiraki Point şirketi akaryakıt ürünlerinin en uygun şartlarla temini ve Tüpraş'ın karşılayamadığı iç talebi karşılamak amaçlarıyla faaliyet göstermiş ve konusunun uzmanı profesyonellerce yürütülen işlemlerde bulunmuştur. Bu işlemlerin tümü Gümrük Kanunu ve GATT Gümrük Kıymet Sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu itibarla bir kısım medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu vesile ile geçmişte görev yapmış ve halen görev yapmakta üst düzey yöneticilerimiz hakkında açılan davada adil ve hukuki bir sonuca varılması için gereken her türlü hukuki tedbirin alınacağını, bu konuda Türk Yargısı'na güvenimizin tam olduğunu, bahse konu hukuk sürecin Şirketimiz'in faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi önemli bir etkisinin olmasının beklenmediğini ve bu çerçevede bir kısım medyada servis edilen yanlış ve yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine önemle sunarız.

Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.