Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

27.05.2020

Yönetim Kurulu'muz 27.05.2020 tarihinde (bugün);

 

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

 

İCRA KURULU

ADI SOYADI                 GÖREVİ

Çağlar Göğüş                Başkan (CEO)

Bora Yalınay                 Üye (Mali İşlerden Sorumlu (CFO))

Tolga Babalı                  Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan               Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)

 

Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

 

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI                  GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın     Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu     Üye

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI                 GÖREVİ

Agah Uğur                    Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Üye

Murat Doğu                   Üye

 

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 

ADI SOYADI                  GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın     Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Üye

Agah Uğur                    Üye

Ahmet Toksoy               Üye

Bora Yalınay                 Üye

 

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.