Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

09.05.2017

Yönetim Kurulumuz bugün (09.05.2017);

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri ve İlke Kararları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere;

1. Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Tayfun Bayazıt ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu'ndan teşkil edilmesine; Tayfun Bayazıt'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek, Mali İşler Başkan Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Dr.Murat Doğu ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Banu Çamlıtepe'den teşkil edilmesine; Tayfun Bayazıt'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben Yönetim Kurulu görev dağılımının yapılacağı ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Tayfun Bayazıt, Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Selma Uyguç, Mali İşler Başkan Yardımcısı Tolga Babalı ve Vergi Yönetimi Direktörü Tahir Ersoy'dan teşkil edilmesine; Tayfun Bayazıt'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

4. Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.