Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

13.04.2018

Yönetim Kurulumuz 13.04.2018 tarihinde (bugün);

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

İCRA KURULU

ADI SOYADI          GÖREVİ

Yağmur Şatana        Başkan

Ahmet Toksoy         Üye (Mali İşler Başkanı (CFO))

Tolga Babalı            Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan          Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)

 

Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

 

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI                  GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın     Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Üye

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI                   GÖREVİ

Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Başkan

İmre Barmanbek           Üye

Murat Doğu                  Üye

Banu Çamlıtepe             Üye

 

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI                   GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın        Başkan

Selma Uyguç                   Üye

Tolga Babalı                     Üye

Işın Gencer Çetin             Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.