Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi

09.05.2023

Şirket'in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; "Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması" konulu 6 ncı gündem maddesinde, diğer hususların yanı sıra, özetle;

a)Şirket"Çıkarılmış Sermayesi"nin brüt % 7,260'ı, net % 6,534'ü oranında olmak üzere, toplam 190.000.000 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılmasının,

b)Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre 4.790.056.160,78 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasının,

c)Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre toplam 352.638.553,56 Türk Lirası'nın"Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasının,

Şirket pay sahipleri tarafından onaylandığı görülerek;

6102 sayılı ‘Türk Ticaret Kanunu' ("TTK"), 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu' ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, 5520 sayılı ‘Kurumlar Vergisi Kanunu', 193 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu', 213 sayılı ‘Vergi Usul Kanunu', diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

1) Şirket'in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılmasına karar verilen 190.000.000 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000 Türk Lirası ("net") tutarında kar payına ilave olmak üzere; Şirket "Çıkarılmış Sermayesi"nin brüt % 18,533'ü, net % 16,680'i oranında; 485.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında (ilave) "nakit" kar dağıtımı yapılması,

2) 485.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımında, dağıtılmayan karın eklendiği Şirket'in "olağanüstü yedekler" hesabındaki kaynakların kullanılması ve

3) Kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2023 tarihinde başlanması

hususlarının birlikte Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.