Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

19.08.2022

Şirketimizin 30.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü Girişim) tarafından, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karel Elektronik)'nin sermayesinin % 40'ına ve oy haklarının % 55,55'ine tekabül eden 80.000.000 adet payın 30.06.2022 tarihinde devralınması ve söz konusu devir sonucunda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun seçimine yönelik aday gösterme hakkını veren (A) grubu imtiyazlı payların da iktisap edilmesi nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 11 inci maddesi kapsamında pay alım teklifi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

  

Bu itibarla; Tebliğ hükümleri kapsamında, ‘Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Öncü Girişim tarafından 05.07.2022 tarihinde Kurul'a yapılan başvurunun olumlu karşılandığı hususu 18.08.2022 tarihli ve 2022/42 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

  

Yapılan duyuruya istinaden; Karel Elektronik paylarına yönelik olarak pay alım teklifinde zorunlu pay alım teklif fiyatı, 11,4727 TL olarak kesinleşmiş olup zorunlu pay alım teklifi 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında Öncü Girişim tarafından yapılacaktır.  

  

Kurul tarafından onaylanan zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile pay alım teklifi talep formu, işbu özel durum açıklaması ekinde yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmakta olup ayrıca Karel Elektronik'in https://www.karel.com.tr/ ve zorunlu pay alım teklifine aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr/ uzantılı internet sitelerinde de ilan edilecektir.  

  

Öncü Girişim tarafından 22.08.2022–05.09.2022 tarihleri arasında yapılacak pay alım teklifine icabet etmek isteyen Karel Elektronik yatırımcıları açısından izlenmesi gereken prosedürler, pay alım teklifi bilgi formu ile pay alım teklifi talep formunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

  

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.