Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

30.05.2018

Mezkur Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan Dava'nın 9 Mart 2016 tarihinde yapılan duruşmasında; Karşı Taraflar'ın (Davacıların), talepleri İlgili Mahkeme tarafından red edilmiştir. Davacılar'ın söz konusu Mahkeme Kararı'nı temyiz ettikleri 03.05.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla daha önce kamuya duyurulmuştu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından "temyiz harcının süresinde ödenip ödenmediği (tamamlanıp tamamlanmadığı) tespit edilerek karar verilmediği" gerekçesiyle dosyanın ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi de "davacılar tarafından tamamlanması gereken temyiz harcı ve temyiz yoluna başvuru harcı süresinde tamamlanmadığından davacıların temyiz başvuru taleplerinin reddi" yönünde hüküm kurmuştur.Davacılardan İzzettin Aygül' ün ilk derece mahkemesinin söz konusu kararını temyiz ettiği 29.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla kamuya açıklanmıştı.

Bilgimiz dahilinde söz konusu temyiz süreci halen devam etmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır.

İş bu açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) 23'üncü maddesinin 7'nci fıkrası gereğince bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.