Maddi Duran Varlık Alımı

26.09.2018

Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu' nun  26.09.2018 tarihli (bugün) toplantısında;

 1. İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan, ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkul ("Gayrimenkul")'ün, ayrıca yaptırılan metro ve metrobüs tüneli, bağlantı yolları ile otobüs durakları hariç, toplam inşaat alanının yakaşık 182.000 metrekare olduğu; alışveriş merkezinin (214 adet bağımsız bölüm) yaklaşık %92 doluluk oranı ile 42.554 metrekare kiralanabilir alana sahip olduğu; ofis binasının (86 bağımsız bölüm) yaklaşık %75 doluluk oranı ile 34.674 metrekare kiralanabilir alana sahip olduğu,

Mezkur Gayrimenkul ile ilgili olarak;

2. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 21.09.2018 tarih ve 2018A698 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu'na göre; ofis binası 452.000.000 Türk Lirası, alışveriş merkezi 393.700.000 Türk Lirası olmak üzere KDV hariç toplam 845.700.000 Türk Lirası değer takdir edildiği,

3. SPK'nın gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 21.09.2018 tarih ve 2018R0106-1 sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu'na göre; ofis binası 454.993.726 Türk Lirası, alışveriş merkezi 400.487.566 Türk Lirası olmak üzere KDV hariç toplam 855.481.292 Türk Lirası değer takdir edildiği,

 

  • Gayrimenkul'ün maliki konumunda olan Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'nin, dolaylı gerçek kişi nihai hakim ortaklarımız tarafından birlikte kontrol ediliyor olması nedeniyle, SPK'nın yürürlükte bulunan düzenleme ve kararları kapsamında, Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz ile "ilişkili taraf" konumunda olduğu,

4. Yukarıda yer alan Gayrimenkul Değerleme Raporları ile takdir edilen her iki değerin de, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve halka açık ortaklık statüsünde olan dolaylı hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. için, SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirlenen önemlilik kriterlerinin altında kaldığı,

5. Gayrimenkul'ün; İstanbul'un en merkezi iş alanlarından olan Mecidiyeköy'de yer aldığı, reklam kabiliyetinin ve bilinirliğinin yüksek olduğu, toplu taşıma ve ulaşım noktalarının oldukça yakınında bulunduğu, doluluk oranları ve ziyaretçi sayısının yüksek olduğu, buna karşılık son dönemde gayrimenkul piyasasında yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle Gayrimenkul'ün rayiç değerinin olması gereken potansiyel değerinin altında tezahür ettiği, bu durumun ve durgunluğun orta vadede geçici olacağı, ekonominin en kısa sürede dengelenme, disiplin, değişim ve canlanma sürecine gireceği ve Gayrimenkulün'de bu süreçte daha etkin, kurumsal ve profesyonel bir yönetim anlayışı altında gelir yaratma kabiliyetini artırabileceği, Şirketimiz'e ve Grubumuz'a değer katacağı; Gayrimenkul'e ait bağımsız bölümlerin ayrı ayrı yönetilmesinin ticari olarak rasyonel olmaması nedeniyle ofis ve alış veriş merkezinin bir bütün olarak birlikte yönetileceği, önümüzdeki dönemde Şirketimiz'in SPK düzenleme ve kararlarına uyum sağlamak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi çalışmalarına başlanacağı ve tüm bu hususların Şirketimiz ve Grubumuz için bir fırsat teşkil ettiği şeklinde değerlendirildiği,

görülerek;

 

  1. İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2524 ada, 3 no.lu parsel üzerinde yer alan ofis binası ve alışveriş merkezinden müteşekkil gayrimenkul ("Gayrimenkul")'ün, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun gayrimenkul değerleme şirketleri listesinde bulunan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından takdir edilen değerler dikkate alınmak suretiyle, ofis binasının [Ek Liste-1'de belirtilen beher bağımsız bölüm bedeli toplamı] KDV hariç toplam 453.200.000 Türk Lirası (Ek Liste 1), alışveriş merkezinin [Ek Liste-2'de belirtilen beher bağımsız bölüm bedeli toplamı] KDV hariç toplam 396.800.000 Türk Lirası olmak üzere Gayrimenkul'e ait [Ek Liste-3'de sayılan] demirbaşlar dahil KDV hariç toplam 850.000.000 Türk Lirası bedel ("Satın Alım Bedeli") ile Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.'("Satıcı")'den nakden ve peşin olarak Şirketimiz ("Alıcı") tarafından satın alınmasına,

 

  1. Satın Alım Bedeli'nin, Gayrimenkul'ün tapu devir ve tescil işleminin gerçekleştiği tarihte nakden ve peşin olarak ödenmesine,

 

  1. Satıcı'nın tapu devir ve tescil işlemlerini en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlamasının sağlanmasına,

 

  1. Tapu devrine ilişkin harç ve masrafların taraflarca eşit olarak karşılanmasına;

 

  1. Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil tarihinden önceki ay sonu itibariyle gerçekleşen ve tahakkuk eden tüm gelirler (kira vd.) ve giderlerin Satıcı'ya, Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil edildiği tarih itibariyle içinde bulunulan aya ait gerçekleşen ve tahakkuk eden tüm gelirler (kira vd.) ve giderlerin ise Şirketimiz (Alıcı)'e ait olmasına;

 

  1. Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil edildiği tarihten önceki iş, işlem ve eylemlerden kaynaklanabilecek ve bunlara ait olmak üzere, Gayrimenkul Tapusu'nun devir ve tescil edildiği tarihi itibariyle bilinen veya bilinmeyen ve sonradan ortaya çıkabilecek tüm yükümlülüklerin (vergi, idari, kanuni, hukuki ihtilaf, dava, tazminat vb.), giderlerin ve masrafların Satıcı'ya ait olmasına, bu kapsamda Satıcı'dan gerekli beyan ve tekefüllerin alınmasına; bu çerçevede, Gayrimenkul'ün devri kapsamında Alıcı ve Satıcı arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir protokol imzalanmasına;

 

  1. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve Gayrimenkul'ün alımı için gerekli her türlü işlemi yapmaya; vekâletname tanzime, tadile, teslime ve teatiye ve bunlarla ilgili olarak gerekli görülen her türlü işlem ve muameleyi ifa ve icraya yetkili olmak üzere Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

 

karar verilmiştir.

 

Yukarıda detayları verilen "Maddi Duran Varlık" alımı ve devri işlemlerinin toplam tutarı olan 850.000.000 Türk Lirası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.