Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.11.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı ‘Kar Payı Tebliği'nin Üçüncü Bölümü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 nci maddesinin son fıkrası, Şirketimiz ‘Kar Dağıtım Politikası'nın 11 inci maddesi ile Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 nci gündem maddesi ile Şirketimiz pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

01.01.2022 – 30.09.2022 ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan; Şirketimiz ‘çıkarılmış sermayesi'nin brüt % 11,12'si, net % 10,01'i oranında olmak üzere, toplam 291.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 261.900.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında nakit ‘Kar Payı Avansı' dağıtımı yapılmasına ve ‘Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 30.12.2022 tarihinde başlanmasına

karar verilmiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.