Kamu ihale yasağı kalkmıştır

06.07.2015

Şirketimiz tüzel kişiliğinin 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararı kaldırılmıştır.

Daha önce KAP vasıtasıyla Özel Durum Açıklaması yapılmak suretiyle kamuya açıkladığımız üzere; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 21.04.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, Petrol Ofisi AŞ (yeni unvanı: OMV Petrol Ofisi A.Ş.) ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin ortağı olduğu sekiz şirket ile o tarih itibariyle Petrol Ofisi AŞ'de "müşterek yöneten" sıfatıyla ortak olan Şirketimizin (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.), 1 (bir) yıl süre ile "kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına" dair Kararı'nın iptali istemiyle açtığımız davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 11.11.2009 tarihli Kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını takiben, anılan Mahkeme 27.05.2010 tarihli Kararı ile dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Davalı İdare'nin temyizi üzerine Danıştay 13. Dairesi 24.03.2014 tarihli Kararı ile Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin Kararı'nı bozmuştur. Bu Karar'ın düzeltilmesine ilişkin talebimiz Danıştay 13. Dairesi'nin 18.02.2015 tarihli Kararı ile reddedilmiştir.

Bunun üzerine Ankara 12. İdare Mahkemesi'nden "iptal Kararı"nda direnmesi talep edilmiş iken, bu esnada, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kararı ile "Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararı"nın bakiye 237 günlük süresinin uygulanmasına başlanıldığı öğrenilmiştir.

Ancak Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin, "iptal Kararı"nda direnmesi yönündeki talebimizi olumlu bularak, Şirketimiz tüzel kişiliğinin kamu ihalelerinden yasaklanması kararının iptal edilmesi" yönündeki Kararı'nda ısrar ettiği anlaşılmaktadır. Bu gelişme neticesinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz 2015 tarih ve 29406 sayılı Resmi Gazete'de de detaylı olarak yayımlandığı üzere; Şirketimizin (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26 nci maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının kalan süre olan 237 gün için tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına 23.06.2015 tarih ve 134 sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Olur'u ile karar verilmiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.