İştirak hissesi satış karlarının pasifte özel bir fona alınması

25.02.2019

Yönetim Kurulumuz 22.02.2019 tarihinde; Kurulumuz'un 06.04.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Kararı ile satışına karar verilen ve yasal olarak satış ve devir işlemleri 16.05.2018 tarihinde tamamlanan medyada faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların hisse senetlerinin satışı ve devri nedeniyle, Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'nda 295.149.082,08 Türk Lirası tutarında "iştirak hissesi satış karı" oluştuğu, Kurulumuz'un 11.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Kararı ile satışına karar verilen ve yasal olarak satış ve devir işlemleri 30.05.2018 tarihinde tamamlanan Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin hisse senetlerinin satışı ve devri nedeniyle, Yasal Muhasebe Kayıtları'nda 289.661.308,88 Türk Lirası tutarında "iştirak hissesi satış karı" oluştuğu, görülerek; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanacak söz konusu toplam 584.810.390,96 Türk Lirası "iştirak hissesi satış karı"nın vergiden istisna tutulacak %75'lik kısmının (438.607.793,22 Türk Lirası), Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile SPK'nın konuya ilişkin Kararları çerçevesinde hesaplanacak,01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplamasına dahil edilmeyerek, pasifte "özel bir fon" hesabına alınmasına, karar vermiştir.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.