Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hakkında

17.08.2021

Şirket'in 2021 yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 17.08.2021 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

 

Geçici Vergi Tablosu 30.06.2021

Önceki Sonraki

Çekince