Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hakkında

17.02.2021

Şirketimiz'in 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin "Geçici Vergi Beyannamesi" eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

 

Geçici Vergi Tablosu 31.12.2020

 

Önceki Sonraki

Çekince