Finansal Duran Varlık Satışı - D&R

11.05.2018

Yönetim Kurulumuz'un 11.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı toplantısında; doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 50.000.000 adet payda sahip olduğumuz 50.000.000 adet ve Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin %100,00'ünü temsil eden payların, Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde; toplam 440.000.000 (Dörtyüz kırk milyon) Türk Lirası satış bedeli ("Satış Bedeli") üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına; bu amaçla Hisse Satış Sözleşmesi ("Sözleşme")'nin imzalanmasına; Sözleşme'nin imzasıyla eşzamanlı olarak Satış Bedeli'nin 80.000.000 (Seksen milyon) Türk Lirası kısmının nakden, kalan 360.000.000 (Üçyüz altmış milyon) Türk Lirası tutarındaki bakiyenin de "Kapanış" koşullarının sağlanması ile birlikte blokajın çözülerek serbest kalması suretiyle Şirketimiz'e nakden ve/veya peşin olarak ödenmesine; ilgili resmi kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasına ve Sözleşme'de belirlenen tüm "Kapanış"a ilişkin Ön Şartlar'ın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak Sözleşme kapsamındaki hisse senetlerinin Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.'ye satış ve devrine onay verilmesine; hisse satış ve devir işleminin ancak bu şekilde hukuken geçerli olacağının kabulüne, karar verilmiştir.

Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin toplam tutarı olan 440.000.000 (Dörtyüz kırk milyon) Türk Lirası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.