Finansal Duran Varlık Satışı

20.06.2022

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Satışı
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
 
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
D Yatırım Bankası A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Bankacılığı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000.000,-Türk Lirası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
18.000.000,-Türk Lirası
Beher Pay Fiyatı
1,1877 Türk Lirası
Toplam Tutar
21.379.410,-Türk Lirası
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
9,00
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
90,999090
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
90,999090
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,08
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,13
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
VUK hükümleri kapsamında yasal kayıtlara göre oluşacak "iştirak hisse satış karı" tutarı 3.379.410,00-Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İşbu açıklama tarihinde satış karının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin olarak alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
DHI Investment B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
DHI Investment B.V., Ortaklığımızın %100 doğrudan bağlı ortaklığı konumundadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08.06.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Kurumsal Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
237.549.000,-Türk Lirası (D Yatırım Bankası A.Ş. toplam değeri)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem, Değerleme Raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle; tamamı ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası sermayesinde % 99,999090 oranında pay sahibi olduğumuz D Yatırım Bankası A.Ş.'deki 199.998.180 adet paydan, D Yatırım Bankası A.Ş. sermayesinin % 9'una tekabül eden 18.000.000,00-Türk Lirası nominal bedelli toplam 18.000.000 adet payın; Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan DHI Investment B.V.'ye bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 237.549.000,00-Türk Lirası toplam şirket değerinin %9'u olmak üzere  21.379.410,00-Türk Lirası bedel üzerinden satılarak devredilmesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup bu karara istinaden DHI Investment B.V. ile 20.06.2022 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.

Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalacağı değerlendirilmektedir.

 

Detay

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.