Finansal Duran Varlık Edinimi - Maksipak

23.02.2022

Finansal Duran Varlık Edinimi

     
 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

20.12.2021

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

     

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

     
 

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

     

17/12/2021

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

     

Finansal duran varlık edinimi, doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirecek olup, halka kapalı bir şirket olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı

     

Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

     

Ambalaj imalatı

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

     

3.000.000,- Türk Lirası

Edinim Yöntemi

     

Satın Alma (Purchase)

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

     

22.02.2022

Edinme Koşulları

     

Peşin (Cash)

Vadeli ise Koşulları

     

Alım bedelinin %60'ı işlemin tamamlanma tarihinde, kalan %40'ı ise bazı şartlara bağlı bedel uyarlamasına tabi olarak kapanış hesaplarının denetlenmesini takiben ödenecektir.

Edinilen Payların Nominal Tutarı

     

2.100 pay karşılığı 2.100.000,- Türk Lirası

Beher Payın Alış Fiyatı

     

18.02.2022 bilançosu ve aynı gün TCMB EUR/TRY satış kuru üzerinden 58.503,01 Türk Lirası

Toplam Tutar

     

Kapanış Hesapları itibarıyla 7.924.987 Avro

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

     

70

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

     

70

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

     

70

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

     

0,74

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

     

1,14

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

     

Grubumuzun ambalaj sektöründe Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. ile başlatmış olduğu yatırım faaliyetlerini güçlendirmesi, satış portföyüne ve üretim esnekliğine olumlu katkı sağlanması beklenmektedir.

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

     

Hayır (No)

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

     

Hayır (No)

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

     

Mehmet Kulüp

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

     

Hayır (No)

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

     

Yoktur.

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

     

17/12/2021

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

     

Pazarlık Usulü

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

     

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

     

Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

     

Düzenlenmedi.

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

     

Yoktur.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

     

Yoktur.

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

     

Yoktur.

Açıklamalar

     
 

Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin; ambalaj imalatı ile iştigal eden Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 3.000.000 (üçmilyon) Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, her biri 1.000 (bin)-Türk Lirası nominal değerde 3.000 (üçbin) adet paydan, ödenmiş sermayesinin %70'ini temsil eden her biri 1.000 TL (bin) Türk Lirası nominal değerde ve toplam nominal değeri 2.100.000 TL (iki milyon yüz bin) Türk Lirası olan 2.100 (iki bin yüz) adet nama yazılı payı temsil eden nama yazılı pay senedinin satın alınması ve devir işlemleri toplam 7.924.987 (yedimilyondokuzyüzyirmidörtbindokuzyüzseksenyedi)- Avro bedel üzerinden 22.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 22.02.2022 itibari ile tamamlanmıştır.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.