Finansal Duran Varlık Edinilmesi

30.01.2015

Ekte açıklandığı üzere, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin 200.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesini temsil eden 200.000.000 Türk Lirası nominal değerli 200.000.000 adet pay senedinin %50'sini temsil eden 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli 100.000.000 adet pay senedinin 152.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "kapanış koşulları"nın sağlanması şartıyla nakden ve peşin olarak satın ve devir alınması nedeniyle 29.01.2015 tarihinde Borsa 2'nci Seansı'nın kapanışının ardından imzalanan "Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi"nde yer alan diğer önemli koşullar ve ilave işlemler de ayrıca aşağıda özetlenmektedir;

1- "Kapanış Koşulları"nın sağlandığı "Kapanış Tarihi"ni takiben "Hisse Alım Tarihi"nde, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin 200.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 454.000.000 Türk Lirası'na artırılacaktır. Artırılan 254.000.000 Türk Lirası sermayede, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iştirak payına isabet eden 127.000.000 Türk Lirası tutarındaki yeni pay alma haklarının tamamı Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve peşin olarak kullanılacaktır. Benzer şekilde diğer ortaklar da (Aytemiz), sermaye artırımına payları oranında nakden ve peşin olarak iştirak edeceklerdir.

2- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 7 üyeden teşkil edilecek olup, bu üyelerin çoğunluğu (4 üye) doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilecektir.

3- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. en geç "Hisse Alımı Tarihi" itibarıyla Aytemiz Gaz A.Ş. ve Aksu Doğal Gaz İletim A.Ş.'nin %100 kontrolünün yasal sahibi olacaktır.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan en son 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolarına göre; aktif toplamı yaklaşık 566 milyon Türk Lirası; hasılat tutarı ise yaklaşık 2 milyar Türk Lirası'dır.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. 310 bayisi, 11 ikmal noktası ve 4 depolama tesis kapasitesi ile dağıtım faaliyetlerine devam etmektedir.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin yönetim kontrolü doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de olacağından, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin faaliyet sonuçları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin finansal tablolarında "tam konsolidasyon" yöntemi ile konsolide edilecektir.

EK: Finansal Durun Varlık Edinilmesi

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.