Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 06.04.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli Kararı'nda belirtilen ve 23.12.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089344) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotların esas alınması kararından rücu edilerek;

Yukarıda bahsi geçen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli Kararına konu; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği' hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu", "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ‘Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar' başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında; Şirketimizin 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotlarının esas alınmasına

karar vermiştir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.