Birleşme İşlemine İlişkin Olarak SPK'dan Onay Alınmıştır

25.06.2015

Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, sermayesinde %100 paya sahip olduğu Doğan Platform Yatırımları A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilecek "kolaylaştırılmış usulde" birleşme işlemine ilişkin Birleşme Duyuru Metni, SPK'nun 23.06.2015 tarih ve 16/805 sayılı Kararı ile onaylanmış ve söz konusu onay, SPK'nun 24.06.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E6395 sayılı yazısı ile Şirketimiz'e tebliğ edilmiştir.

Birleşme Duyuru Metni ve eki Finansal Raporlar ile Birleşme Sözleşmesi ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal Web Sitesi'nde ilan edilmektedir.

Ekler:

1- Birleşme Duyuru Metni,

a. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli Finansal Raporu

b. Doğan Platform Yatırımları A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli Finansal Raporu

2- Birleşme Sözleşmesi.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.