Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK Onayı

31.12.2020

Şirketimiz'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarını kolaylaştırılmış usulde birleşmek suretiyle devralmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih (bugün) ve 79/1618 sayılı kararıyla onay verilmiş olup, mezkur karar 31.12.2020 tarih (bugün) ve 2020/78 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.

Önceki Sonraki

Çekince