Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında - DITAS

11.09.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

  

-        Doğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Ditaş A.Ş.) Yönetim Kurulu'nun 19.06.2023 tarihli Kararı'na konu bedelli sermaye artırım tutarının 42.500.000 Türk Lirası (% 100,00 oranında) olarak belirlenmesine; bu kapsamda, 42.500.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 42.500.000,- Türk Lirası (% 100,00 oranında) arttırılarak 85.000.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına,

  

-        Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 19.06.2023 tarihli izahnamenin; bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2023 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesine,

  

  ilişkin 11.09.2023 tarihli Kararı'na istinaden,

  

-        Ditaş A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,

  

-        Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Ditaş A.Ş.'ye karşı taahhüt edilmesine,

  

-        Şirketimiz tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Ditaş faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Ditaş hesaplarına intikal ettirilen toplam 27.758.120,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı' ile Ditaş A.Ş. hesaplarına ilave ‘sermaye avansı' intikal ettirilmesi halinde söz konusu avansların tamamının yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına,

  

karar verilmiştir. 

  

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.