Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında

12.09.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

  

 

Doğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Ditaş A.Ş.) Yönetim Kurulu'nun;  

-                      Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin; bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesi,

  

-                      Güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda; Ditaş A.Ş.'nin 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 16.500.000,- Türk Lirası (% 63,46 oranında) arttırılarak 42.500.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına

  

ilişkin 12.09.2022 tarihli Kararı'na istinaden, 

  

-                            Ditaş A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,

  

-                         Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Ditaş A.Ş.'ye karşı taahhüt edilmesine,

  

-                      Şirketimiz tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Ditaş A.Ş. faaliyetlerinde kullanılmak üzere Ditaş A.Ş. hesaplarına intikal ettirilen toplam 10.000.000,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,

  

karar verilmiştir. 

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.