Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında – Marlin Otelcilik

24.12.2021

Yönetim Kurulumuz'un 23.12.2021 tarihli toplantısında;

 

41.000.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 35.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak 76.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 20.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 35.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Önceki Sonraki

Çekince