Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında – Değer Merkezi Hizmetler

29.12.2021

Yönetim Kurulumuz;

 

20.000.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 21.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak 41.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 27.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı da görülerek; Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 21.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,

 

karar verilmiştir.

Önceki

Çekince