Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.

15.04.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Şirketimize 15.04.2024 (bugün) tarihinde tebliğ edilen 05.04.2024 tarihli yazısında özetle; SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde;

  

- Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın Ali Fuat ERBİL ve Sayın Ali Aydın PANDIR'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine,

  

- Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasına

karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

            Sayın Hüseyin Faik AÇIKALIN; Tebliğ ile belirlenen bağımsızlık kriterlerini, ‘Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma' koşulu dışında taşımakta olup mesleki kariyeri, finans alanındaki tecrübesi, şirketteki 6 yıllık görevi dolayısıyla şirketin kurumsal hafızasına hâkimiyeti, şirketin mevcut ve potansiyel faaliyetleri ile değişen mevzuata uyumuna bağımsız olarak katkı düzeyi dikkate alınarak; Tebliğ'in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında 1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olacaktır.  

  

 

Bu itibarla; Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın Ali Fuat ERBİL, Sayın Ali Aydın PANDIR ve Sayın Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Önceki Sonraki

Çekince
ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.