Yönetim Kurulu

Y. Begümhan
DOĞAN FARALYALI

Yönetim Kurulu Başkanı

Hanzade V.
DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Agah
UĞUR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Arzuhan
DOĞAN YALÇINDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Vuslat
DOĞAN SABANCI

Yönetim Kurulu Üyesi

Çağlar
GÖĞÜŞ

Murahhas Üye

Ahmet
TOKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Aydın
PANDIR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Fuat
ERBİL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül
İLDENİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Faik
AÇIKALIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi