Kar Payı Ödemesi Hakkında Sayın Ortaklarımıza Duyuru

30.09.2009

Şirketimizin 30 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulumuzun ortaklarımıza nakit kar payı dağıtılması teklifi aynen kabul edilmiştir.
 
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yasal kayıtlarımız esas alınmak suretiyle ortaklarımıza toplam 245.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtımı yapılacak olup; dağıtıma 02 Ekim 2009 tarihinde başlanacaktır.
 
Kar payı alacak ortaklarımızdan;
 
· Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum Ortaklarımıza, %10 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,10 TL brüt=net nakit kar payı,
· Diğer Ortaklarımıza, %10 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,10 TL, net 0,085 TL nakit kar payı,
 
ödenecektir. Bir pay sahibine isabet eden toplam kar payı tutarı Kuruş olarak en yakın tam sayıya yuvarlanmak suretiyle hesaplanacaktır.
 
Ödeme Şekli ve Süresi;
 
Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde ve Şirketimiz altındaki hesaplarda kayden saklamada bulunan ortaklarımıza, kar payı ödemeleri, Şirketimize iletilen yazılı talimat doğrultusunda, doğrudan ortaklarımızın göstereceği banka hesaplarına yapılacaktır.
 
Hisseleri, MKK nezdinde ve Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortaklarımızın kar payı ödemeleri ise MKK aracılığıyla ortaklarımızın hesaplarına aktarılacaktır.
 
Hisselerini fiziken elinde bulunduran ortaklarımıza kar payı ödemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi ve MKK’nın 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılabilecektir. Ortaklarımız kaydileştirme işlemleri hakkında Şirketimizden ve Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin 0212 358 07 70 numaralı telefonundan bilgi alabilirler.
 
Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler.
 
Kar payı dağıtımı herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ancak, ortaklarımızca tahsil edilmeyen kar payı bedelleri, SPK’nın Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.
 
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.
 
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Altunizade Oymacı Sok. No:15/1 34662
Üsküdar/İstanbul Tel : (0216) 556 90 00

Önceki Sonraki

ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.