Doğan Holding Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9

06.11.2012

Doğan Holding’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 2011’e göre revize edilerek 8.59’dan 9,03’e yükseldi.

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Doğan Holding’in notu revize edilerek 10 üzerinden  8,59’dan (%85,87) 9,03’e (%90,31) yükseltildi.

Konuyla ilgili Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Yahya Üzdiyen, “Şirketlerin refahın yaygınlaştırılması konusunda sorumlulukları var. Doğan Holding Yönetimi olarak bunun bilincindeyiz. Tüm paydaşlarımıza karşı adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir anlayışla işimizi yönetiyoruz. İMKB’nin Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdiğimiz 2009 yılından beri notumuzu her sene yükselttik. Kurumsal yönetimle ilgili 2011 sonu itibarı ile yürürlüğe giren yasal düzenlemelerin tamamını yapımıza uyarladık,  zorunlu olmayan ilkelerin de önemli bir bölümünü halihazırda uyguluyoruz. Aldığımız 10 üzerinden 9 bunun bir yansımasıdır.” dedi.

SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirleniyor. Bu kapsamda, Doğan Holding’in notu da pay sahipleri, kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu alt kategorilerinde değerlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesindeki 4 Alt Kategori Neleri İnceler?

Pay Sahipleri: Pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması, bilgi alma ve inceleme hakları, azınlık hakları, genel kurula katılım hakkı, oy hakkı, kâr payı hakkı, payların devri, pay sahiplerine eşit işlem ilkesi.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: Kamuyu aydınlatma esasları ve araçları, holding ile pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler arasındaki ilişkilerin kamuya açıklanması, kamunun aydınlatılmasında periyodik mali tablo ve raporlar, bağımsız denetimin işlevi, ticari sır kavramı ve içerden öğrenenlerin ticareti, kamuya açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler.

Menfaat Sahipleri: Menfaat sahiplerine ilişkin holding politikası, menfaat sahiplerinin holding yönetimine katılımının desteklenmesi, holding mal varlığının korunması, holdingin insan kaynakları politikası, ilişkili taraflarla ilişkiler, etik kurallar, sosyal sorumluluk.

Yönetim Kurulu: Yönetim kurulunun temel fonksiyonları, yönetim kurulunun faaliyet esasları ile görev ve sorumlulukları, yönetim kurulunun oluşumu ve seçimi, yönetim kuruluna sağlanan mali haklar, yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı; yöneticiler.

Önceki Sonraki

ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.