Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Ülkemizin çağdaşlaşma yolculuğunda sürdürülebilir fayda sağlama misyonuyla faaliyetlerimizi sürdürürken, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını sürekli değer yaratma ilkesi çerçevesinde kurguluyoruz.

Ortak Değerler Hareketi

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı liderliğinde 2016 yılında başlatılan Ortak Değerler Hareketi’nin (ODH) misyonu, değerleri yaşamın merkezine koymak. ODH, bireysel değerlerimizi keşfederek müşterek yanlarımız etrafında buluşmayı hedefleyen; böylece toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma eğilimlerini gidermeye çalışan bir sosyal sorumluluk projesi. Bu konuda araştırmalar yapıyor; değer odaklı ve müşterek gelişime yönelik projeleri destekliyoruz.

Aile İçi Şiddete Son

Toplumsal bir sorun olan aile içi şiddetle ilgili farkındalık yaratmak için başlattığımız ‘Aile İçi Şiddete Son!’ kampanyasını 12 yıl sürdürerek, farkındalığın artmasına ciddi bir katkı sunduk.

2007 yılında bir yıllık bir pilot proje olarak başlattığımız, ancak sorunun büyüklüğü nedeniyle 8 yıl boyunca işletimini sürdürdüğümüz Acil Yardım Hattı’nı 2015 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na devrettik. 12 yıl boyunca pek çok proje gerçekleştirdik. Şiddet nedeniyle hastanelere başvuran kadınların kırık uzuvlarını yansıtan gerçek röntgen filmlerinden plaklar ürettirdik ve 2008’de yayınlanan Güldünya Şarkıları albümünde yer alan ‘Kadınlar Vardır’ şarkısının bu plaklara kaydedilmesini sağladık.

14 bin üyesi bulunan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği’yle ‘Şiddet Suçtur Yardım İsteyin’ isimli bir proje gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden başlayarak toplumdaki şiddet gerçeğini gündeme taşımak ve şiddetin sorgulanması ve özellikle kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için üye eczanelere afişler asıldı, broşürler gönderildi, şiddet mağdurlarının eczacılar tarafından bilgilendirilmesi ve ilgili kurumlara yönlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Haklı Kadın Platformu

Vuslat Doğan Sabancı’nın kurucu ortakları arasında yer aldığı, 40’a yakın kadın kuruluşunu çatısı altında toplayan Haklı Kadın Platformu, 2015 yılı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalık çalışmalarını sürdürdü. Kadın milletvekilleri ve adaylarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, iş dünyası temsilcileri ve konuyla ilgili kanaat önderlerini bir araya getiren ‘Kadınlar İçin Tek Ses’ organizasyonunda, kadın erkek eşitsizliğini ve Türkiye’de kadına karşı her türlü ayırımcılığı kadın dayanışmasıyla yok etmek için çözüm yolları arandı. 

Kelkit Girişimi

Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine büyük önem veriyoruz.

Çiftçilerin katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek hem kendileri hem de Kelkit’in ekonomisi için fayda yaratması amacıyla kurulan Kelkit Doğan Besi İşletmeleri’nin sahip olduğu besi hayvanlarının yem ihtiyacı, Kelkitli çiftçilerle yürütülen projeyle karşılanıyor. Çiftçilere istenilen özelliklere uygun üretim yapmaları koşuluyla yaklaşık bir milyon metrekare ektiren Kelkit Besi, bu tarlalardan elde edilen 4 bin ton ürünün tamamını alma garantisi veriyor. Kelkit Besi ayrıca, besicilik alanında büyük önem taşıyan kaliteli ve uygun yem konusunda bölgede eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor.