Liderlerimiz

Çağlar Göğüş

İcra Kurulu Başkanı, CEO

Bora Yalınay

İcra Kurulu Üyesi, CFO

Tolga Babalı

İcra Kurulu Üyesi, Mali ve Operasyonel Yönetim

Vedat Mungan

İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetimi

Eren Sarıçoğlu

İcra Kurulu Üyesi, İş Geliştirme ve İş Yönetimi

Kemal Sertkaya

Grup Başkanı, Denetim ve Risk Yönetimi

Ayhan Sırtıkara

Genel Sekreter

Güventürk Kızılyel

Başhukuk Müşaviri

Mehmet Yörük

Başkan Yardımcısı, Finansman ve Fon Yönetimi

Murat Doğu

Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe

Neslihan Sadıkoğlu

Başkan Yardımcısı, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik

Şebnem Bezmen

Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları