İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Çağlar Göğüş

Değerli Paydaşlarımız,

2018 yılından itibaren sıkışmaya başlayan Türkiye ekonomisi, 2020 yılında bütün yılı domine eden COVID-19 salgınından ve ülkemizde meydana gelen diğer afetlerden ciddi şekilde etkilendi. Türkiye ekonomisi sıkı tedbirlerin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde %9,9’luk daralma yaşadı. Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ve ekonomi yönetiminin piyasalara hareket getiren faiz indirimleri sayesinde üçüncü çeyrekte %6,7’lik büyüme gerçekleşti. Türkiye bu performansıyla üçüncü çeyrekte G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke oldu. 2020 yılında Türkiye ekonomisi %1,8 büyümüştür. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2021 yılı için %5,8’lik büyüme hedeflenirken; OECD ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar da Türkiye’nin 2021 yılında %3 ila %5 arasında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Doğan Holding olarak, 2020 yılında, tüm olumsuzluklara rağmen belirsizlikleri dikkatle yönettik. Dengeli portföyümüz ve açık pozisyonu bulundurmayan bilançomuz sayesinde yılı pozitif kapatmayı başardık. 2020 yılında hedeflerimizi tuttururken; FAVÖK’de hedeflerimizin üzerine çıktık.

En çok elektrik üretimi, otomotiv, internet ve medya alanlarında güçlü büyümeler yakaladık. Salgın kaynaklı sıkıntılardan dolayı gayrimenkul ve kısmen akaryakıt perakendesi alanlarında daralmalar yaşanırken; diğer alanlardaki kârlılıklarımız iyi seviyelerde gerçekleşti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârımızın (FAVÖK) %29’u elektrik üretim ve dağıtımdan, %24’ü Aytemiz’den, %17’si medya-internet-eğlenceden, %16’sı sanayi ve ticaretten, %6’sı finansman ve yatırımdan, %3’ü otomotivden, %5’i ise turizm ve gayrimenkul yatırımlarından geliyor. Kriz yılı olmasına rağmen, bir önceki yıla göre turizm ve gayrimenkulde durma noktasına gelen işler ve akaryakıt sektöründe yaşanan kısmi durgunluk dışında, 2020 yılında tüm sektörlerimizde FAVÖK’te önemli artışlar kaydettik. Yeniden yapılanma sürecimizde şirketlerimizde yaptığımız değer yaratma planları ve Doğan Yatırım Stratejisi çalışmalarımız 2020 yılında meyvelerini vermeye başladı.

Salgın şartlarına rağmen, kapasite kullanımı çok güçlü olan Taşpınar Rüzgâr Santralimizi devreye aldık. Böylece yenilenebilir enerji alanında toplam kurulu gücümüzü 269 MW’a çıkarttık. Yeni yatırım arayışlarımız sürüyor. Aytemiz, petrol fiyatlarının düştüğü ve salgının kendisini fazlasıyla hissettirdiği bu zor senede, yılı net kâr ile kapattı. İstasyonlarını yenilemeye devam eden Aytemiz, “Vaay” adını verdiği yeni teknoloji ürünü ile de bir adım öne çıktı. Kanal D Romanya, etkili programları ile prime time’da ikinciliğe yükselerek iddiasını devam ettirdi. Doğan Dış Ticaret 2018 yılı sonrasında hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdi ve alternatif kanallarla iş modelini büyüttü. Sanayide dönüşüm hamlelerine devam ediyoruz. Ditaş ve Çelik Halat, teknolojik dönüşüme ve kapasite artırmaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. Ditaş 2020 yılında, ilk kez binek araç segmenti için parça üretimine girdi.

Hürriyet Emlak teknolojik altyapısını tamamen yeniledi ve birçok operasyonel metriğini iyileştirmeye başladı. Doğan Egmont ve Doğan Burda farklı iş alanları yaratarak etkinliklerini artırdı. 2020 yılında dünyanın en önemli dijital müzik oyuncularından Believe International, DMC’ye ortak oldu. Trend Oto -yeni adıyla Doğan Trend Otomotiv-suvmarket.com, Arabam Yolda gibi projelere imza atarak portföyüne yeni markaları (Kymco, MG, Silence, Wall Charge) dahil etti.

2020 yılı Holding için aynı zamanda bir yatırım yılı oldu. Temmuz ayında yüksek bariyerli gıda ve özellikli geri dönüştürülebilir ambalaj alanında bir dünya markası olma yolunda ilerleyen Sesa Ambalaj’ın %70’ini satın aldık. Finans alanında derinleşmek için, 200 milyon Türk Lirası sermayeye sahip D Yatırım Bankamızı kurduk.

2020 yılı hisse performansı açısından da çok başarılı geçti. BİST-100’deki %29’luk artışa karşın Doğan Holding hissesi %71 artış gösterdi ve pazar değerimiz ilk defa 1 milyar ABD Doları’nı aştı.

İşveren markasının uygulama alanını genişleteceğiz

2020 yılının başında, insan kaynaklarına yeni bir bakış açısı katarak başlattığımız çalışma kapsamında, Grup şirketlerindeki tüm çalışanlarımız işveren marka özümüzü şöyle tanımladılar: “Değer bilen, değer katan, ilkeli, şeffaf, dinamik, istikrarlı, prestijli, samimi, güven veren, performans odaklı bir kurum.”

Doğan Grubu’nun marka gücü ve sektör çeşitliliği, istihdam alanında önemli bir fırsat yaratıyor. Girişimci ve çevik yapımızın yanı sıra, yaptığımız tüm işlerde değer merkezliyiz.

“Kıymet biliriz, yenilik katarız, sorumlu ve şeffaf davranırız, tutkuyla sahipleniriz ve birlikte başarırız” diye benimsediğimiz değerlerimiz temel direklerimiz olan “Sorumluluk, Bağ Kurmak, Başarı ve Yenilik” ile örtüşüyor. İşveren olarak vaadimiz ile deneyimimiz burada kesişiyor.

İşveren markasını yetenek, kariyer, gelişim, hayat ve yenilik alanlarında yöneteceğiz. Staj programları, yeni mezun veya genç profesyonellerin işe alımları ile ilgili uygulamalarımızı “Yetenek Doğanda”; işe alım, kariyer gelişim ve rotasyon gibi uygulamalarımızı “Kariyer Doğanda”; profesyonel ve bireysel gelişim uygulamalarımız ile birbirinden öğrenme, koçluk veya mentorluk uygulamalarımızı “Gelişim Doğanda”; sosyal sorumluluk ve tüm sosyal etkinliklerimizi “Hayat Doğanda” ve kurum içi girişimcilik, öneri sistemleri gibi uygulamaları da “Yenilik Doğanda” diyerek ele alacağız. Değişen ve dönüşen çalışma hayatında çalışanlarımızın yanında olacağız. Girişimci fikirleri cesaretlendirmenin ve şeffaf bir tavırla değer üretmenin yanında, uygulamaların Grup şirketlerimizde de hayata geçirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 2021 yılında işveren markasının uygulama alanını genişletmeye ve verimliliğini artırmaya odaklanacağız.

Toplum ve gezegen için değer yaratan yatırımlar

COVID-19 salgını ile birlikte küreselleşme modeli sorgulanırken, mevcut ekonomik sistemin sürdürülebilir olmadığı iyice görünür oldu. Daha eşit ve adil bir dünya düzenine kavuşmak için iş dünyasının da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu yolda bize rehberlik etmesi için hazırladığımız Doğan Etki Planı ile gezegenimiz, toplumumuz ve geleceğimiz için birlikte çalışacağız. Doğan Holding olarak değer odaklı sorumlu yatırımlar yaparak ve uzun vadeli çözümler üreterek daha iyi bir gelecek için liderlik yapıyor ve yatırımlarımızı dönüştürüyoruz. Değerlerimizden ve köklerimizden güç alarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yaratacağı yenilikçi ve değer odaklı iş fırsatlarını değerlendirerek tüm yatırımlarımızda pozitif etkiye odaklanıyoruz.

Bu kapsamda 2025 yılına kadar çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim odaklı fonların yatırımcı payımızdaki oranını en az %10’a ve skorumuzu da AAA bandına çekmeyi hedefliyoruz. ESG odaklı yatırımcılar Grubumuza yatırım yaptıkça, sürdürülebilirlik performansımız uluslararası çevreler tarafından denetlenebilir ve görünür hale gelecek. 2030 yılı itibarıyla karbon nötr bir organizasyon olma hedefimize ulaşmak için yenilenebilir enerji kurulumu ve yeşil elektrik tedariki gibi birçok enerji verimliliği uygulamasını hayata geçireceğiz. Kuraklığın artmasıyla birlikte suyun önemi daha da fazla arttı. 2030 yılı itibarıyla harcadığımız suyun tamamını doğaya yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için suyun yoğun kullanıldığı sektörlerimizde suyun geri kazanımına dair küresel iyi uygulamaları örnek alırken; binalarımız ve ofis alanlarımızda çevresel etkimizi en aza indirecek dönüşümlere ve bunlar için gerekli yatırımlara odaklanıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemle 2030 yılına kadar daha eşit bir iş hayatının tesis edilmesi ve öncelikli olarak Grup genelindeki kadın Yönetim Kurulu üye oranını ve kadın yönetici oranlarımızı en az %40’a çıkarmaya kararlıyız.

Doğan Grubu olarak, olası negatif çevresel ve sosyal etkimizi azaltıyor ve toplum ve dünya için değer yaratan bir organizasyon olarak yeni yatırımlara da bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Tüm işlerimizde inovasyonu ve değişimi yönetmeyi önceliklendirmeye, ekonomik kalkınmanın yanında çevresel ve sosyal faydayı gözetmeye devam edeceğiz.

2020 yılında Doğan Holding’in faaliyetlerine destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Çağlar GÖĞÜŞ
İcra Kurulu Başkanı