Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Begümhan Doğan FARALYALI

Değerli Pay Sahiplerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

2020 yılı dünya tarihinin en karanlık yıllarından biri oldu. 2019 yılı sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve kısa zamanda bütün dünyaya yayılan COVID-19 salgını, 2020 yılının sonuna kadar dünyada 2,48 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, vaka sayılarının da çığ gibi artmasına yol açtı. Bu salgın, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz şekilde etkiledi. Pek çok işyeri kapanırken; işsizlik bütün ülkelerin sorunu oldu. Sosyal hareketliliğin kısıtlanması ile iş yapma modelleri ve çalışma usulleri radikal değişime uğradı. Bu süreçte geleneksel üretim modelleri yerine teknoloji ağırlıklı üretim ön plana çıktı.

2020 yılının en önemli gelişmelerinden biri, iki Türk hekimin Almanya’da kurdukları BioNTech şirketinin COVID-19’a karşı başarılı bir aşı geliştirdiklerinin açıklanması ve bunu diğer olumlu çalışmaların izlemesi oldu. Bir diğeri ise ABD’de Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimini Joe Biden’ın kazanmasıydı. ABD’de Başkan Yardımcılığını ilk kez beyaz ırktan olmayan bir kadının kazanması hem ABD hem de dünya için ilham verici bir gelişme olarak dikkat çekti. Beyaz Saray’daki bu değişim, ABD’nin Avrupa ve dünya ile daha uyumlu bir iş birliğine gireceği hususunda umutları artırdı.

2020 yılında Türkiye ekonomisi de sıkıntılı bir süreçten geçti. Salgın nedeniyle turizm gelirlerinin dramatik bir şekilde düşmesi ve yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın almayı sürdürmesi ile Türk Lirası tüm zamanların en düşük seviyesine geldi. Bu tablo, yılın son çeyreğinde tersine dönmeye başladı. Dünya finansal sistemiyle uyumlu olmayan uygulamalar mümkün mertebe ortadan kaldırılmaya başlandı ve Türkiye için 2021 yılı beklentileri daha olumlu hale geldi. Para politikasına sıkı bir mali duruşun eşlik etmesiyle birlikte; Türkiye’nin 2021 yılında da dış yatırımcıları çekmeyi sürdüreceği bekleniyor. Turizmin de canlandığı takdirde bu iki bileşen ödemeler dengesi ile ilgili endişeleri ortadan kaldıracaktır.

Salgına rağmen yeni yatırımlara devam

COVID-19 salgını hangi kurumların dirençli olduğunu da ortaya koydu. 61 yıllık tarihinde pek çok değişim yaşamış, farklı birçok krizi atlatmış ve defalarca sınanmış köklü bir grup olarak, salgın koşullarında da iyi bir sınav verdik. 2020 yılını, değişime hızla uyum sağlayarak, zamanında kararlar vererek 10,8 milyar Türk Lirası ciro ile kapattık. FAVÖK tutarımız ise 2019 yılına göre %32,4 artarak 899 milyon Türk Lirası’na ulaştı.

61 yıl boyunca Türkiye’den kazandığını yine Türkiye için yatırıma dönüştüren Doğan Grubu olarak 2020 yılında da her şeye rağmen ülkemize değer katmaya devam ettik. “Türkiye iyi ise biz de iyi oluruz” inancıyla yatırımlarımızı sürdürdük. 2020 yılında toplam 1,5 milyar Türk Lirası tutarında yeni yatırım gerçekleştirdik.

Hızlı büyüyen yüksek katma değerli sektörlere yatırım yapma stratejimiz kapsamında Temmuz ayında Sesa Ambalaj’a yatırım yaptık. Ortaklarımız Şavul Ailesi ile birlikte esnek ambalaj sektöründe ürettiğimiz kendi kendine çözünebilen ambalajlar ile bir ilki gerçekleştirdik ve inovasyon çalışmalarımızla Türkiye’de ve dünyada daha çevreci ambalajların üretilmesine katkı sağladık. Sesa ile ambalaj sektöründe ülkemiz sınırları dışında da bilinen önemli oyunculardan biri olmayı amaçlıyoruz

Salgın şartlarına rağmen Taşpınar rüzgar santralimizi devreye aldık ve yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücümüzü 269 MW’a çıkardık. 2020 yılında kurduğumuz ve mevcut durumda lisans iznini beklediğimiz D Yatırım Bankamızın 2021 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesini öngörüyoruz. Yatırım Bankamız ile teknolojiyi kullanarak sermaye ihtiyaçlarına destek olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışacağız.

Değerlerimizi yaşadık ve yaşattık

Salgın şartlarında bir yandan tüm şirketlerimizdeki çalışanların sağlığını güvence altına alarak faaliyetlerimizi sürdürürken, diğer yandan salgının toplum üzerindeki olumsuz etkilerini de azaltmaya yöneldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına, başta Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı olmak üzere tüm şirketlerimizin katılımıyla, yaklaşık 20 milyon Türk Lirası destek verdik.

Bu süreçte büyük özveriyle emek veren sağlık çalışanlarına, Suzuki ve Aytemiz şirketlerimiz ile akaryakıt ve ulaşım desteği sağladık. Netd tarafından düzenlenen Festtogether etkinliğinde 12,5 milyon kişiye ulaşarak; İhtiyaç Haritası’ndaki 335 bin ihtiyacı karşıladık. Salgından en fazla etkilenen yeme içme sektörüne destek olmak için ise Doğan Burda Dergi tarafından hazırlanan ‘Restoranlar Evde’ kitabıyla sektöre kaynak sağladık.

Grubumuzun destekleri dışında, Anadolu’nun kadim değerleri üzerinde yükselen kurumsal kültürümüz, çalışanlarımızın bireysel çabalarında da kendini gösterdi. Doğan Grubu’nun tüm mensupları ellerinden geldiğince ihtiyacı olanların yanında yer alarak toplumsal dayanışmaya destek oldu. Nesillerdir yaşanan bu en zorlu yılda hep birlikte sahiplendiğimiz ve şirketlerimize rehberlik eden değerlerimizi -kıymet bilmek, sorumlu davranmak, tutkuyla sahiplenmek, yenilik katmak ve birlikte başarmak- doyasıya yaşadık ve etrafımızda da yaşatmayı başardık.

Kapsayıcı bir geleceğe yatırım

Dünyamıza, ülkemize ve toplumumuza sürdürülebilir fayda sağlamak için değer odaklı yönetim anlayışını benimseyen bir grup olarak, Birleşmiş Milletlerin yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, insanlığın barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çağrısına cevap vererek Doğan Etki Planı’nı hazırladık. Çevresel, toplumsal ve yönetişimsel performansımızı sürdürülebilir bir dünya yolunda iyileştirmek ve takip edebilmek için bize rehberlik edecek olan Doğan Etki Planı ile kapsayıcı bir topluma ve geleceğe yatırım yapıyoruz.

Doğan Etki Planı ile enerjimizi sadece yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor, sanayide yenilikçi iş modelini benimsiyor ve inovatif teknolojilere yatırım yapıyoruz. Amacımız, 2030 yılında kullandığımız suyun tamamını doğaya tekrar kazandırmak ve atıksız üretim yapmak. Yine bu plan doğrultusunda, tüm Grup şirketlerimizde işe alım ve terfilerde cinsiyet eşitliğini gözetiyor, değer zincirimizde kadını güçlendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek, ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmek için çalışıyoruz.

Daha iyi ve güvenli bir gelecekte refah ve barış içinde yaşayan bir toplumun inşasına katkı sağlamak için, 2021 yılında da değerlerimizden güç alarak çalışmaya devam edeceğiz.

Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI
Yönetim Kurulu Başkanı