Ortaklık Yapısı

1. Doğrudan Ortaklık Yapısı (1)

PAY SAHİBİ PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) İMTİYAZLI PAY
Adilbey Holding A.Ş 1.299.679.019 49,66 Yoktur
Aydın Doğan 222.047.300 8,49 Yoktur
Doğan Ailesi 156.579.225 5,98 Yoktur
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım 938.632.744 35,87 Yoktur
Toplam 2.616.938.288 100,00  

(1) %5’ten yüksek paya sahip olan pay sahiplerinin isimlerini, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını göstermektedir.

07 Ocak 2019 itibariyle güncellenmiştir.

2. Dolaylı Ortaklık Yapısı (2)

PAY SAHİBİ PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) İMZİYATLI PAY
Aydın Doğan 764.158.122 29,20 Yoktur
Işıl Doğan 248.737.756 9,50 Yoktur
Arzuhan Yalçındağ 166.410.066 6,36 Yoktur
Vuslat Sabancı 165.508.327 6,32 Yoktur
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner 165.508.327 6,32 Yoktur
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 167.982.945 6,42 Yoktur
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım 938.632.744 35,87 Yoktur
Toplam 2.616.938.288 100,00  

(2) Dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle %5’ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerini, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını göstermektedir.

07 Ocak 2019 itibariyle güncellenmiştir.