YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özet Finansallar

bin TL 2016 2015 2014 2013 2012*
Satışlar 7.774.247 5.951.038 3.543.263 3.301.327 3.066.640
Brüt Kar 1.279.658 1.026.727 790.208 847.138 892.853
Brüt Kar Marjı (%) 16,5 17,3 22,3 25,7 29,1
Faaliyet Giderleri 1.102.017 939.013 858.856 833.016 769.300
Faaliyet Karı / Zararı 177.641 87.714 -68.648 14.122 123.553
VAFÖK 474.433 346.780 178.811 263.711 323.628
VAFÖK Marjı (%) 6,1 5,8 5,0 8,0 10,6
Net Kar / Zarar - Ana Ortaklık Payına Düşen -219.223 -160.820 -224.970 -38.140 155.670
Toplam Varlıklar 7.831.896 7.441.364 6.877.335 7.587.973 7.784.827
Özkaynaklar 3.017.164 3.042.211 2.909.850 4.000.435 4.084.483
Sermaye 2.616.938 2.616.938 2.616.938 2.450.000 2.450.000
Personel Sayısı - Toplam 8.635 8.678 10.298 11.999 13.750
Yurtiçi 7.724 7.547 7.683 8.512 9.677
Yurtdışı 911 1.131 2.615 3.487 4.073
* Yeniden düzenlenmiş finansallar

VAFÖK (Vergi, Amortisman, Faiz öncesi Kar) Şirket tarafından hesaplanmıştır: Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler öncesi olup TV program hakları itfa payları ve IAS 39 düzeltmeleri dâhil edilmemiştir.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.